Oportunitățile de finanțare GAL "Prietenia Mureș-Harghita", prezentate în Ibănești

Oportunitățile de finanțare GAL "Prietenia Mureș-Harghita", prezentate în Ibănești
FOTO: Oportunitățile de finanțare GAL "Prietenia Mureș-Harghita", prezentate în Ibănești


Grupul de Acțiune Locală "Prietenia Mureș-Harghita" a prezentat vineri, la Biblioteca din Ibănești, oportunitățile de finanțare europeană cuprinse în strategia de dezvoltare locală. Valoarea finanțării este 2.252.888 euro.

Cele 10 comune incluse în GAL "Prietenia Mureș-Harghita" - Ibănești, Hodac, Gurghiu, Solovăstru, Beica de Jos, Petelea, Chiheru de Jos, Sărmașu, Subcetate și Gălăuțaș - pot accesa fonduri prin șapte măsuri de finanțare care au în vedere: sprijinirea și dezvoltarea satelor, organizarea de evenimente (ruralul atractiv), stimularea mediului de afaceri rural prin activități non-agricole, protecția mediului, soluții inovative pentru o agricultură/ industrie alimentară competitive, investiții pentru ocuparea populației marginalizate, înființarea sau diversificarea activităților non-agricole.

Reprezentanții GAL prezenți la Ibănești au subliniat faptul că cel mai important beneficiu al acestui tip de finanțare este că sumele sunt destinate doar mediului rural și, restrângând și mai mult cercul, doar comunităților din interiorul unui GAL (în cazul nostru cele zece comune sus-menționate), ceea ce crește considerabil șansele de eligibilitate a unui proiect local mic - mediu față de finanțarea națională, unde intră în competiție cu toată țara, inclusiv cu firme și exploatări agricole mari, cu suprafețe și valori mari de finanțare, ajungând să fie depunctat. GAL-urile urmăresc să acopere aceste găuri care apar, iar strategia de dezvoltare pornește de jos în sus, începând de la comunitate, de la nevoile și interesele ei. "Scopul este dezvoltarea zonei în care funcționează GAL-ul respectiv pentru că cine are o investiție, o dezvoltă, plătește impozite, angajează oameni. Se dezvoltă respectiva afacere și, în paralel, dezvoltă și zona", a explicat Cristian Baciu, manager GAL, subliniind că în strategie sunt incluse măsuri pentru administrația publică locală, dar majoritatea proiectelor sunt destinate investițiilor private.

Măsurile de finanțare GAL Prietenia Mureș-Harghita. Prezentare detaliată

Măsura 1. Sprijinirea și dezvoltarea satelor (pentru primării)
Pentru această măsură sunt alocați 370.000 de euro, valoarea maximă neramursabilă/ proiect fiind de 37.000 euro (sprijin nerambursabil 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile) și se urmărește satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică prin proiecte care vizează modernizarea infrastructurii educaționale, a serviciilor sociale și medicale, achiziționare de utilaje și echipamente pentru serviciile publice locale, înființarea/ extinderea rețelei publice de iluminat/ a sistemului de supraveghere, înființarea,amenajarea, dotarea spațiilor publice de agreement etc. 

Măsura 2. Organizarea de evenimente (Ruralul atractiv) – primării și ONG-uri
Măsura, cu o valoare totală a fondurilor de 75.000 euro și valoarea maximă de finanțare/ proiect de 25.000 euro (cu sprijin nerambursabil 100%), are ca scop operațiuni negeneratoare de profit pentru dezvoltarea și sprijinirea turismului, valorificarea potențialului turistic și cultural prin: organizarea de spectacole cu specific tradițional, programe turistice, târguri, manifestări  tradiționale. Aceasta vizează proiecte care necesită investiții, achiziționare/ dotare (achiziții corturi, scene mobile) și care sprijină strict implementarea unor activități, inițiativele pentru valorificarea unui obiectiv de patrimoniu natural sau cultural, reabilitarea/ înființarea de trasee turistice pentru drumeții, cicloturism, mountainbike, echitație, dotarea cu echipament a obiectivelor de patrimoniu etc.

Măsura 3. Stimularea mediului de afaceri rural prin activități non-agricole (investitori privați)
Valoare totală: 500.000 de euro, valoarea maximă finanțabilă/ proiect: 100.000 euro. Sprijin nerambursabil: 90%
Măsura vine în sprijinul celor care realizează pentru prima dată activități neagricole sau modernizează/ dezvoltă întreprinderile existente.
Acțiuni eligibile:
A) Investiții productive/ manufacturiere/ meșteșugărești

 • Construcția, extinderea sau modernizarea clădirilor
 • Achiziționare și instalare, inclusiv leasing de instalare, echipamente noi
 • Achiziționarea de software, license, brevet, drepturi de autor, mărci etc
 • Înființarea/ modernizarea de activități non-agricole
 • Înființarea/ modernizarea de activități ale atelierelor, cooperativelor meșteșugărești

B) Investiții în servicii

 • Construcția/ extinderea/ modernizarea, dotarea agropensiunilor și a altor structuri de primire turistică.
 • Înființarea modernizarea, dotarea pentru activități de agreement reacreative (trasee turistice, parcuri tematice, aventuri, amenajări areale echitație, centre de închiriere, echipamente sportive, biclete, ATV-uri, undițe) 
 • Furnizarea de servicii, inclusiv construcții/ reconstrucții/ modernizarea spațiilor aferente desfășurării activităților (medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparații mașini unelte, obiecte casnice , consultant, contabilitate, servicii informative, tehnice, administrative, tehnologia informației etc ).
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă în vederea comercializării.

Măsura 4. Protecția mediului (investitori privați)
Valoare totală: 20.000 de euro, valoarea maximă finanțabilă a unui proiect: 20.000 euro. Sprijin nerambursabil: 50%, dar poate ajunge până la 90%. 
Investiții care corespund nevoilor de protecție a mediului: prevenirea eroziunii solului și ameliorarea gestionării solului, eficientizarea utilizării apei în agricultură, conservarea resurselor de apă.

Acțiuni eligibile:

 • înființarea/ modernizarea instalațiilor pentru irigații în cadrul fermei, facilități de stocare a apei la nivel de fermă
 • depozitarea/ gestionarea corectă a gunoiulului de grajd
 • sisteme de gestionare a riscului: sisteme antigrindină, de irigații, folii antiploaie, sisteme de avertizare în timp real etc
 • investiții pentru realizarea de platforme betonate pentru dejecții

Măsura 5. Soluții inovative pentru o agricultură/ industrie alimentară competitive (investitori privați)
Valoare totală 537.102 euro, valoarea maximă finanțabilă/ proiect: 75.000 euro. Sprijin nerambursabil 50%, dar poate ajunge până la 90%.
Acțiuni eligibile:

 • Înființare/ modernizare spații tehnologice/ de producție
 • Înființare/ modernizare exploatații pomicole, vegetale, zootehnice și perene 
 • Înființarea, extinderea, modernizarea capacităților de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale.
 • Achiziționarea de utilaje agricole modern pentru înființarea/ modernizarea fermelor vegetale, pomicole, zootehnice.
 • Înființare/ modernizare exploatații agricole
 • Construire/ modernizare spații zootehnice
 • Construire/ modernizare spații pentru depozitarea cerealelor 
 • Construire/ modernizare spații pentru colectarea laptelui
 • Achiziția de mașini de transport frigorifice pentru lapte/ carne
 • Achiziția de abator mobil pentru bovine/ porcine/ ovine/ caprine
 • Construirea/ modernizarea de unități pentru procesarea laptelului. a cărnii, legumelor și cerealelor sau investiții privind marketingul produselor
 • Modernizarea unităților de procesare carne/ lapte
 • Construirea de spații de depozitare pentru legume și fructe
 • Înființarea/ modernizarea de sere/ solarii pentru legume
 • Investiții privind protecția mediului (vor fi obligatoriu realizate împreună cu alte investiții prevăzute în cadrul acestei măsuri).

Măsura 6. Investiții pentru ocuparea populației marginalizate (ONG-uri)
Valoare totală 40.860,72 euro, valoarea maxima finanțabilă/ proiect este 40.860,72 euro. Sprijin nerambursabil 100%. 

Măsura 7. Înființarea sau diversificarea activităților nonagricole
Valoarea totală 300.000 euro, valoarea maximă finanțabilă/ proiect este 50.000 euro. Sprijinul nerambursabil se acordă în două tranșe: 90% la semnarea deciziei de finanțare, 10% cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare.
Scopul acestei măsuri este susținerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activități neagricole pentru prima dată (Startup-uri) sau diversificarea activităților agricole spre non-agricole. O condiție este să nu fi fost acționar într-o societate cu activitate similară sau în domeniu, verificările fiind riguroase în acest sens. Operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din Regulamentele Europene (conform listei CAEN).

Deschiderea de apeluri de proiecte este preconizată să aibă loc în luna noiembrie, debutând cu măsurile destinate administrației publice locale și activităților non-agricole, au precizat reprezentanții GAL.

Contact GAL:

Telefon: 0265.536.015

Punct de lucru: Tudor Vladimirescu, nr. 5, Gurghiu

Email: gal.mures.harghita@gmail.com