Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Politica de utilizare a cookie-urilor | Protectia datelor cu caracter personal

Știri și anunțuri

Noul Plan Urbanistic General (PUG) al comunei Ibănești, în etapă de avizare finală la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Noul Plan Urbanistic General (PUG) al comunei Ibănești, în etapă de avizare finală la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Planul urbanistic general reactualizat al comunei Ibănești se află în etapa de avizare finală la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației - ultimul dintre avizele necesare, prin care se realizează o verificare amănunțită a conformității tehnico-administrative, a concordanței cu legislația din domeniul urbanismului și a valabilității documentațiilor înaintate. 

Potrivit legii 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, unităților administrativ-teritoriale le revine obligația actualizării Planului urbanistic general (PUG), acesta reprezentând  baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare, în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale. 

PUG - Bază legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare
Referindu-se la arealul în care se poate construi, PUG influențează în mod direct liniile de dezvoltare ale localității. Noul Plan urbanistic general al comunei Ibănești propune în acest sens introducerea de noi suprafețe în intravilanul comunei Ibănești, zone în care exista intenția de construire, dar aflate în extravilan, dar și scoaterea din intravilan a unor zone în care din cauza terenului, a geografiei, a amplasării, a lipsei căilor de acces nu se poate construi. 
Pe de altă parte, lipsa unui PUG valabil atrage imposibilitatea emiterii de certificate de urbanism și autorizații de construcție, generând astfel un dublu blocaj: atât pe zona de investiții (construcții care nu pot fi demarate fără autorizații care necesită un PUG valabil), cât și pentru locuitorii comunei care vor să construiască. Se ajunge aici întrucât traseul simplificat al procedurilor este următorul: un imobil are nevoie de Autorizația de Construire -> aceasta se emite pe baza Certificatului de Urbanism -> care se eliberează pe baza Regulamentului Local de Urbanism (RLU), regăsit în PUG.

Un demers de durată 
Reactualizarea PUG-ului și a Regulamentul local de urbanism reprezintă un demers de durată. Aflat în prezent în fază de avizare finală la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, noul PUG al comunei Ibănești a trecut prin mai multe etape: evaluarea planului existent pentru a se stabili unde trebuie extins intravilanul, delimitarea în teren a acestuia, avizarea documentației de către toate agențiile și instituțiile descentralizate ale ministerelor, obținerea avizelor, aproximativ 30, reprezentând o etapă care durează mai mult decât elaborarea în sine a noului PUG.

„Până când se reușește obținerea unei părți din avize, expiră termenul primelor avize obținute și trebuie luat de la capăt”, explică primarul comunei, Dan Vasile Dumitru.

Primarul comunei Ibănești, Dan Vasile DumitruPlanului propriu-zis și documentațiilor pentru avizare li se adaugă studiile de fundamentare realizate cu specialiști – precum studiu istoric, arheologic, pedologic, topografic, geotehnic, evaluare adecvată asupra mediului etc. De asemenea, s-a avut în vedere existența monumentelor și vestigiilor istorice, precum și suprapunerea zonei intravilane cu areale naturale protejate (perimetre din vestul comunei, Zimți, Brădețelu - zona festivalului se află în proximitatea sau se suprapun cu situri Natura 2000: ROSCI0019 Călimani - Gurghiu, ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului).  

Regulamentul local de urbanism
Aferent Planului de urbanism local este Regulamentul local de urbanism, la baza căruia se află Regulamentul general de urbanism. 
Art 1 (2) Regulamentul general de urbanism stabileşte, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor şi de amplasare a construcţiilor şi a amenajărilor aferente acestora.
Art 1 (3) Planurile de amenajare a teritoriului sau, după caz, planurile urbanistice şi regulamentele locale de urbanism cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor.
Art 2 Regulamentul general de urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan, cât şi în extravilan
–Regulamentul general de urbanism.

Concret, acesta vine cu norme și reglementări privind modul de ocupare a terenurilor, grupate în mai multe secțiuni și subpuncte:

- reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit
- reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public
- condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor: reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii (de ex. față de drumuri publice, căi ferate, aliniament, amplasarea în interiorul parcelei
- reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii;
- reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară; reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor - ex: parcelare, înălțime, aspect exterior);
- reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri.

Prevederi legislative pentru PUG
Potrivit legii 350/ 2001 cu modificările și completările ulterioare, Planul urbanistic general și regulamentul local aferent acestuia sunt documentații de urbanism, alături de PUZ (Plan urbanistic zonal) și PUD (Plan urbanistic de detaliu). Documentațiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de planificare urbană referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situația existentă și se stabilesc obiectivele, acțiunile, procesele și măsurile de amenajare și de dezvoltare durabilă a localităților. Documentațiile de urbanism se elaborează de către colective interdisciplinare formate din specialiști atestați în condițiile legii - Articolul 44 (1)

Art 46 
(2) Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale de bază, cu privire la:
a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;
b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
c) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
f); stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate. 
   f. 1)  zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare
g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
h) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate.
i) zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone.
j) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deșeuri.
(3) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:
a) evoluţia în perspectivă a localităţii;
b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.
d) zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone. 
e) lista principalelor proiecte de dezvoltare și restructurare;
f) stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire
g) delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni urbanistice de regenerare urbană.

Art 46 (1.6): Actualizarea Planului urbanistic general reprezintă revizuirea reglementărilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuși și a prevederilor planului inițial prin aducerea acestora în acord cu legislația în vigoare, tendințele de dezvoltare și cerințele de dezvoltare durabilă socioeconomice și de mediu actuale, precum și actualizarea listei de proiecte de investiții necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, în baza unor studii de specialitate și a analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice în vigoare și a impactului acestora la nivelul localității, dacă este cazul.


 
 

 

01.07.2020
Adunarea Generală a Composesoratului Ibănești
Adunarea Generală a Composesoratului Ibănești
Duminica aceasta, la Căminul Cultural din Ibănești Sat, a avut loc Adunarea Generală a Composesoratului Ibănești.

Ședința s-a desfășurat în prezența Consiliului Director, a Comisiei de Cenzori, a Comitetului Consultativ, a membrilor composesori și l-a avut invitat pe Tiberiu Ștef (Agrom-Ro). 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat prezentarea activității Consiliului Director, a situației financiare și a raportului comisiei de cenzori până la data de 30 noiembrie 2019, Hotărârea Adunării Generale privind compensațiile bănești care vor reveni pentru anul 2019 și hotărârea privind aprobarea utilizării fondurilor din subvenții APIA pe suprafață pentru anul 2020. Membrii composesori vor primi compensațiile bănești înainte de sărbători.

12.16.2019
Casă înghițită de flăcări în Ibănești în noaptea de 5-6 decembrie
Casă înghițită de flăcări în Ibănești în noaptea de 5-6 decembrie
O seară de joi ca oricare alta. În dormitor, la parterul casei, Cornelia Chirteș lucrează la niște ciorapi, în timp ce soțul ei, bolnav, imobilizat la pat, este în fața televizorului Pe la ora 23.00 se aud câteva pocnituri. Nu se îngrijorează, dar se uită totuși să vadă de unde vin.

Nu vede nimic, dar pocniturile se aud din nou. Nici acum nu observă ceva deosebit. Doar când privește pe geam, înspre spatele casei, vede ceva roșu reflectându-se în albul zăpezii și realizează că este foc. Își ridică soțul din pat și, sprijinindu-l de spate, îl scoate din casă. Mai ia două plase de medicamente (soțul ei suferă de Alzheimer și Parkinson), o cutie de acte și reușește să scoată două televizoare. Pentru stingerea flăcărilor intervin echipajele de pompieri din Ibănești, Hodac, Gurghiu și Reghin, care rămân acolo până la șase dimineața. În noaptea următoare este nevoie de o nouă intervenție pentru că arde din nou. 

Cauzele incendiului izbucnit la etaj, în zona din spate-sus (hol sau debara) a casei familiei Chirteș Cornelia și Ionel nu s-au stabilit cu certitudine. Ce a fost salvat din casă nu mai poate fi nici locuit, nici reparat: la parter apa încă mai picură din tavan și, în afară de dormitorul în care se aflau când a început incediul și care a fost mai protejat, de faianța și pereții îmbibați de apă, nu mai este aproape nimic. Din scara interioară a mai rămas doar scheletul care duce până la etajul distrus în totalitate. "Asta este agoniseala noastră de o viață...", reușește să spună Cornelia Chirteș privind dezastrul din jurul ei. "Numai ce am dat cu decorativă pe pereți, în octombrie. Din primăvară, o iau de la capăt, mă apuc din nou de construit...". Deocamdată, iarna aceasta vor sta la rude, în Ibănești și Toaca.

Peste drum, chiar vizavi, este o casă nou construită. Până nu demult, locul era un adevărat depozit de vechituri și mizerii, iar Cornelia Chirteș a reușit să strângă bani de la parohii, de la oameni inimoși și a obținut ajutor financiar din partea primăriei pentru a ridica o casă pentru cele două vecine care locuiau acolo în condiții precare. A curățat terenul (mașina de salubrizare a trebuit să intre de multe ori ca să curețe), a căutat muncitori și cu banii strânși a făcut o casă cu trei camere pentru ca cele două să poată trăi în condiții civilizate. Anul acesta și-a depus dosarul de pensionare și aștepta sărbătorile liniștită. Dar iată că, după ce a reușit să mobilizeze oameni și să strângă bani ca să ajute niște semeni aflați în nevoie ridicându-le o casă, pentru familia ei a venit clipa unei grele încercări: au fost suficiente câteva ore, în noaptea de joi, pentru ca flăcările să le înghită fără milă, sub ochii lor, casa în prag de Crăciun.

În acest moment dificil, orice ajutor este binevenit pentru familia Chirteș. Cei care vor să ajute o pot face luând legătura direct cu doamna Cornelia Chirteș  la numărul de telefon 0748.946.532.

 

12.09.2019
Ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Ibănești - 26 noiembrie 2019
Ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Ibănești - 26 noiembrie 2019
Marți, 26 noiembrie 2019, începând cu ora 16 (ora 15:00) pe comisii, se convoacă Consiliul Local al comunei Ibănești în ședință ordinară, la sediul primăriei Ibănești.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Ibănești.

1. Procesul verbal al ședinței Consiliului Local Ibănești din data de 24 octombrie 2019;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de cumpărare a unor terenuri. Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Ibănești pe anul 2019. Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru;

4. Proiect de hotărâre privind însușirea bugetului de venituri și cheltuieli din pădurea comunală administrată de către Ocolul Silvic Gurghiu. Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru; 

5. Proiect de hotărâre privind însușirea bugetului de venituri și cheltuieli din pădurea comunală administrată de către Ocolul Silvic Fâncel. Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru;

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în comuna Ibănești începând cu anul 2020, precum și a unor tarife. Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcțlonare al Serviciului Public comunitar Local de Evidență a persoanelo Ibănești. Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru;

8. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al Comunei Ibănești. Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru "Construire împrejmuire". Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru lucrarea ,,Alimentare cu energie electrică garaj-atelier SC HORN FOREST SRL". Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru;

11. Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugeturui local al comunei Ibănești. Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la "Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare si transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, și operarea stației de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș - zona 4 Reghin". Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru

11.26.2019
Date privind prezența la vot în turul al doilea al alegerilor prezidențiale în Ibănești
Date privind prezența la vot în turul al doilea al alegerilor prezidențiale în Ibănești
În al doilea tur al alegerilor prezidențiale, în comuna Ibănești s-a înregistrat o prezență la vot de 58,40 %, cu 4,42% mai ridicată față de cea din primul tur, potrivit datelor furnizate de  www.prezenta.bec.ro la ora 21.00, ora de închidere a urnelor.

Potrivit datelor privind participarea la vot, prezența la urne pentru alegerile prezidențiale desfășurate în 24 noiembrie 2019 în Ibănești arată în felul următor: 

Secția 423 (Grădinița din Ibănești) - 54,62% (720 votanți) 

Secția 424 (Sala de manifestări Isticeu) - 63,09% (306 votanți)

Secția 425 (Ibănești Pădure) - 58,51% (450 votanți) 

Secția 426 (Căminul Cultural din Dulcea) - 61,34% (546 votanți) 

Pe listele permanente au fost înscrise 3.462 de persoane.

La toate secțiile de votare s-au înregistrat creșteri ale participării la vot față de primul tur, cea mai mică creștere fiind de 1,45% în Ibănești, iar cea mai mare creștere, de 7,81%, în Dulcea.

Total votanți: 2.022 persoane, dintre care 1.831 au fost votanți pe liste permanente, 189 pe liste suplimentare și două persoane cu urnă mobilă.

Prezența la vot în funcție de vârstă (categorii de vârstă 18-24 ani, 25-34 ani, 35-44 ani, 45-64 ani, 65+ ani) a fost asemănătoare cu cea din primul tur (Sursă grafic: prezenta.bec.ro)

Pentru mai multe informații, statistici, procese verbale, accesați prezenta.bec.ro, județul Mureș, UAT Ibănești și alegeți secțiunea care vă interesează.

 

11.24.2019
Anunț pentru deținătorii de porci din Lăpușna, Zimți, Brădețelu și zona Fâncel
Anunț pentru deținătorii de porci din Lăpușna, Zimți, Brădețelu și zona Fâncel
În urma confirmării cazului de pestă porcină africană (PPA) la mistrețul găsit în fondul de vânătoare  F42 Niraj din localitatea Sovata, conform legislației în vigoare, s-a delimitat o zonă infectată pe o rază de minim 8 km și o zonă de tampon pe o rază  de încă 5 km după zona infectată astfel încât, în zona de tampon au fost cuprinse și următoarele sate din comuna Ibănești: Lăpușna, Zimți, Brădețelu și zona Fâncel.

Pentru deținătorii de porci din satele respective se impun următoarele măsuri:

- Porcii din exploatație să fie ținuți în adăposturi sau în alte locuri unde să fie izolați de porcii sălbatici pentru a nu intra în contact cu ei;

- Niciun porc nu trebuie să intre sau să iasă din exploatație fără avizul medicului veterinar timp de 7 zile de la data de 11.11.2019;

- Orice sacrificare sau deces survenit va fi anunțat, în cel mai scurt timp, la medicul veterinar pe toată perioada menținerii restricțiilor;

- Persoanele care dețin porci și se deplasează în mediul silvic sunt obligate să respecte regulile de igienă care se impun;

- Nu se  impune sacrificarea în masă sau confiscarea porcilor din gospodării de către organele abilitate;

- Pentru celelalte sate componente ale comunei care nu sunt cuprinse în zona de tampon nu se aplică măsurile de mai sus.

Anunțul în forma originală

 

 

11.11.2019
Prezența la vot în comuna Ibănești la primul tur al alegerilor prezidențiale - 10 noiembrie 2019
Prezența la vot în comuna Ibănești la primul tur al alegerilor prezidențiale - 10 noiembrie 2019
La primul tur al alegerilor prezidențiale, în comuna Ibănești s-a înregistrat o prezență la vot de 53,98%, potrivit datelor furnizate de  www.prezenta.bec.ro la ora 21.00.

Potrivit datelor de pe prezenta.bec.ro de la ora 21.00, prezența la vot pentru alegerile prezidențiale 2019 din 10 noiembrie 2019 în Ibănești arată în felul următor: 

Secția 423 (Grădinița din Ibănești) - 53,17% (703 votanți) 

Secția 424 (Sala de manifestări Isticeu) - 58,05% (281 votanți)

Secția 425 (Ibănești Pădure) - 53,31% (410 votanți) 

Secția 426 (Căminul Cultural din Dulcea) - 53,53% (477 votanți) 

Total votanți: 1.871 persoane.

Pe listele permanente au fost înscrise 3.466 de persoane cu drept de vot, după cum urmează: 1.322 la secția 423 (Grădinița Ibănești), 484 de persoane la secția 424 (Sala de Manifestări de la Isticeu), 769 de persoane la secția 425 (Grădinița din Ibănești Pădure) și 891 de persoane la secția 426 (Căminul Cultural din Dulcea). 

Al doilea tur al alegerilor prezidențiale are loc pe 24 noiembrie 2019. 

Grafic (sursă: prezenta.bec.ro). Prezența la vot în Ibănești în funcție de vârstă (categorii de vârstă 18-24 ani, 25-34 ani, 35-44 ani, 45-64 ani, 65+ ani)

11.10.2019
Ambulanță nouă pentru echipajul EPA SMURD Ibănești
Ambulanță nouă pentru echipajul EPA SMURD Ibănești
Începând de astăzi, echipajul de prim ajutor EPA SMURD Ibănești este dotat cu o nouă ambulanță, prin proiectul Inspectoratului General Pentru Situații De Urgență (IGSU) ”Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențele medicale – Regiunea Centru”.

Noua auto-specială, Volkswagen Transporter, tip B2 (echipaj de prim ajutor), 4x4, înlocuiește ambulanța care a deservit EPA SMURD Ibănești în ultimii 12 ani.

Pentru SMURD Ibănești, echipajul comunelor Gurghiu, Hodac și Ibănești, noua ambulanță înseamnă condiții mai bune și creșterea calității serviciilor acordate în faza pre-spitaliceasca prin îmbunătățirea nivelului de dotare cu echipamente de transport și echipamente specifice pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat. 

 

10.28.2019
Licitații publice pentru vânzarea de parcele de teren în zona "La festival". Suprafață/ parcelă 540 metri pătrați
Licitații publice pentru vânzarea de parcele de teren în zona "La festival". Suprafață/ parcelă 540 metri pătrați
Primăria comunei Ibănești anunță organizarea de licitații publice pentru vânzarea a opt parcele de teren situate în intravilan, în suprafață de 540 mp/ parcela, în zona numită "La festival", în scopul construirii de case de vacanță și cabane (pentru anunț complet și numere cadastrale: Anunț licitație).

Documentația de licitație împreună cu caietul de sarcini se pot obţine până la data de 10 octombrie ora 12:00 de la registratura Primăriei Ibăneşti sau de pe www.ibanesti.ro.

Ofertele de participare la licitaţie se depun într-un singur exemplar pentru fiecare parcelă împreună cu documentele necesare pentru participarea la licitație, la registratura Primăriei Ibăneşti până la data 15 octombrie ora 12:00.

Ședința publică de deschidere a ofertelor are loc în data de 16 octombrie ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Ibăneşti, str. Principală, nr. 708, jud. Mureş.

Persoanele interesate au dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 10 octombrie ora 10:00.

Documentația de licitație (vă rugăm să accesați link-urile de mai jos):

-Anunț licitație
-Caiet de sarcini 
-Declarație de participare la licitație
-Declarație pe propria răspundere pentru participare la licitație
-Fișa cu informații privind ofertantul care participă la licitație 
-Împuternicire pentru participare la licitație
-Oferta de cumpărare la licitație
-Fișa de date privind vânzarea parcelelor de terenuri și prețuri de piață (prin raport de evaluare)
-Schiță parcele

Schița cu parcelele este mai jos, în continuarea anunțului (vă rugăm să dați click pe imagine). Cele opt parcele sunt reprezentate în chenar verde. De asemenea, pentru localizarea parcelelor puteți accesa http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html și să completați județul, UAT-ul (Ibănești) și numărul cadastral.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Ibănești sau la numărul de telefon: 0755144720. 

10.09.2019
Licitații publice pentru vânzarea de parcele de teren din domeniul privat al comunei Ibănești
Licitații publice pentru vânzarea de parcele de teren din domeniul privat al comunei Ibănești
Primăria comunei Ibăneşti anunţă organizarea de licitații publice pentru vânzarea de parcele de teren din domeniul privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, situate în intravilan, în scopul construirii de case de vacanță și cabane.

8 parcele de teren, sat Brădețelu. Suprafață parcelă: 540 mp

Primăria comunei Ibăneşti, având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ibănești nr. 62 din 29 august 2019 privind aprobarea vânzării la licitație publică a unor parcele de teren din domeniul privat al Comunei Ibănești, anunţă organizarea licitației publice pentru vânzarea a opt parcele de teren din domeniul privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, situate în intravilan în scopul construirii de case de vacanță și cabane, fiecare în suprafață de 540 mp (pentru anunț complet și numerele cadastrale ale parcelelor de teren: Anunț licitație: parcele 1-8).

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Ibănești sau de la persoana de contact Farcaș Sebastian Irimie, telefon: 0755144720. 

Informații importante și calendar

-Documentația de licitație împreună cu caietul de sarcini se pot obţine până la data de 10 octombrie ora 12:00 de la registratura Primăriei Ibăneşti sau de pe site-ul instituției începând cu data de 24.09.2019.

-Ofertele de participare la licitaţie se depun într-un singur exemplar pentru fiecare parcelă împreună cu documentele necesare pentru participarea la licitație, la registratura Primăriei Ibăneşti până la data 15 octombrie ora 12:00.

-Ședința publică de deschidere a ofertelor va fi în data de 16 octombrie ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Ibăneşti, str. Principală, nr. 708, jud. Mureş.

-Persoanele interesate au dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 10 octombrie ora 10:00.

-Instanța competentă pentru soluționarea eventualelor litigii este Judecătoria Reghin.

13 parcele de teren, sat Brădețelu. Suprafață parcelă: 510 mp

De asemenea, Primăria comunei Ibănești anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea a 13 parcele de teren din domeniul privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, fiecare în suprafață de 510 mp, situate în intravilan în scopul construirii de case de vacanță și cabane (pentru anunț complet și numerele cadastrale: Anunț licitație: parcelele 9-21).

Informații importante și calendar

-Documentația de licitație împreună cu caietul de sarcini se pot obţine până la data de 17 octombrie ora 12:00 de la registratura Primăriei Ibăneşti sau de pe site-ul instituției începând cu data de 24.09.2019.

-Ofertele de participare la licitaţie se depun într-un singur exemplar pentru fiecare parcelă împreună cu documentele necesare pentru participarea la licitație, la registratura Primăriei Ibăneşti până la data 22 octombrie ora 12:00 .

-Ședința publică de deschidere a ofertelor pentru parcelele nr. 9-21 va fi în data de 23 octombrie ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Ibăneşti, str. Principală, nr. 708, jud. Mureş.

-Persoanele interesate au dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 17 octombrie ora 10:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Ibănești sau de la persoana de contact Farcaș Sebastian Irimie, telefon: 0755144720. 

De asemenea, Primăria comunei Ibănești anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea unei parcele de teren din domeniul privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, în suprafață de 503 mp (pentru anunț complet și număr cadastral: Anunț licitație: parcela 22)

Informații importante și calendar

- Documentația de licitație împreună cu caietul de sarcini se pot obţine până la data de 24 octombrie ora 12:00 de la registratura Primăriei Ibăneşti sau de pe site-ul instituției începând cu data de 24.09.2019.

-Ofertele de participare la licitaţie se depun într-un singur exemplar pentru fiecare parcelă împreună cu documentele necesare pentru participarea la licitație, la registratura Primăriei Ibăneşti până la data 29 octombrie ora 12:00.

-Ședința publică de deschidere a ofertelor pentru parcela nr. 22 va fi în data de 30 octombrie ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Ibăneşti, str. Principală, nr. 708, jud. Mureş.

-Persoanele interesate au dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 24 octombrie ora 10:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Ibănești sau de la persoana de contact Farcaș Sebastian Irimie, telefon: 0755144720. 

Documentația de licitație (vă rugăm să accesați link-urile de mai jos):

Caiet de sarcini 
Declarație de participare la licitație
Declarație pe propria răspundere pentru participare la licitație
Fișa cu informații privind ofertantul care participă la licitație 
Împuternicire pentru participare la licitație
Oferta de cumpărare la licitație
Fișa de date privind vânzarea parcelelor de terenuri și prețuri de piață (prin raport de evaluare)
Schița loturilor de parcele

Pentru localizarea rapidă a parcelelor, puteți să accesați și http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html și să completați județul, UAT-ul (Ibănești) și numărul cadastral.

10.08.2019
Ziua de Curățenie Națională - ediția 2019, Ibănești
Ziua de Curățenie Națională - ediția 2019, Ibănești
Ziua de Curăţenie Naţională, organizată de Let's Do It, România!, s-a desfășurat astăzi în localități din 26 de județe din România. Ca și la edițiile anterioare, comuna Ibănești s-a numărat printre localitățile participante la ampla acțiune de ecologizare. 

În cursul dimineții, Primăria Ibănești a distribuit în școli mănușile și sacii menajeri necesari desfășurării acțiunii și a oferit participanților la Ziua de Curățenie Națională sucuri, cornuri și tricouri. La ora 10.00, ora la care s-a dat startul acțiunii la nivel național, elevii însoțiți și ajutați de cadre didactice au început să strângă peturi, ambalaje, cutii, folii și alte resturi de-a lungul drumului județean și pe unele porțiuni de pe lângă râul Gurghiu. 

Ziua de Curățenie Națională a fost pentru ei nu doar o activitate de curățenie, ci și o ocazie să vadă cu propriii ochi cât de mult contează ca fiecăruia să-i pese de mediul înconjurător, de comună - locul în care trăiesc cu toții și cât de mult înseamnă gesturile simple - să nu arunce un ambalaj pe jos, să ridice de pe drum paharul de lapte gol, scăpat sau aruncat de vreun coleg. Au fost dezamăgiți să găsească multe mucuri de țigări aruncate în parcuri și să vadă peturile și alte lucruri pe care le-au strâns de pe râul Gurghiu. 

Bogdan Todoran, elev în clasa a V-a la Școala Gimnazială Ibănești Pădure, a participat astăzi pentru a doua oară la Ziua de Curățenie Națională. Spune că el și colegii lui și-au dat seama cât este de important să păstrezi curățenia și că a început să atragă atenția atunci când vede pe cineva că aruncă pe jos. A observat că au strâns o cantitate mai mică de deșeuri decât la acțiunea anterioară, dar că a fost nevoie să curețe în continuare mult de pe râul Gurghiu. "Aș vrea să spun celorlalți că trebuie să protejăm natura, să avem mai multă grijă de ea. Altfel vom ajunge să avem multe mizerii, să fim înconjurați de plastic. Și să nu mai poluăm aerul pentru că nu vom mai putea respira!", spune el.

Ziua De Curățenie Națională face parte dintr-o acțiune mult mai amplă, care s-a desfășurat astăzi la nivel mondial și anume Ziua De Curățenie Mondială, zi în care milioane de voluntari din toată lumea au ieșit la curățenie. Anul trecut, la Ziua de Curățenie Mondială au participat 158 de țări, însemnând 11 milioane de voluntari care au strâns 88.500 de tone de deșeuri.

 

 

09.22.2019
Se mai pot depune cereri de finanțare pentru submăsura 6.3 - "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"
Se mai pot depune cereri de finanțare pentru submăsura 6.3 - "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"
Oficiul de dezvoltare montană Ibănești aduce la cunoștința fermierilor din zona județului Mureș că, pentru submăsura 6.3 - "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" din cadrul PNDR, se mai pot depune cereri de finanțare întrucât există fonduri.  

Submăsura 6.3 vizează sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

Beneficiari sunt fermierii care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică. Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 4.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard).

Sprijinul nerambursabil de 15.000 Euro se acordă:

- în două tranșe astfel:

 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;

- se va acorda pe o perioadă de 3/ 5* ani (perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol).

Pragurile de calitate lunare pentru sesiunea 2019
- 80 de puncte pentru perioada 01.09 - 30.09.2019

-  75 de puncte pentru perioada 01.10 - 31.10.2019

-70 de puncte pentru perioada 01.11 - 30.11.2019

- 15 puncte pentru perioada 01.12 - 31.12.2019

Mai multe informații găsiți pe portalul AFIR https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_3_dezvoltare_ferme_mici

Informații utile AZNM: http://azm.gov.ro/calendarul-fermierului-montan-in-luna-septembrie-3/

 

09.17.2019
S-a înființat Oficiul de dezvoltare montană Ibănești
S-a înființat Oficiul de dezvoltare montană Ibănești
În comuna Ibănești și-a început funcționarea Oficiul de dezvoltare montană Ibănești. Oficiul s-a înființat ca urmare a aprobării Legii Muntelui nr.197/2018, ca și componentă subordonată Agenției Naționale a Zonei Montane, instituție publică cu funcție de autoritate de stat în domeniul dezvoltării durabile a zonei montane.  

Oficiul de dezvoltare montană Ibănești deservește tuturor UAT-urilor din zona montană a județului Mureș și are ca principale atribuții :

- informarea permanentă a fermierilor din zona montană cu privire la legislația agricolă și de mediu. 

- informarea privind oportunitățile de finanțare naționale și europene.

- acordarea de consultanță tehnică fermierilor privind implementarea programului de încurajare a activităților în zona montană. 

- promovarea produselor pentru obținerea certificării mențiunii de calitate facultativă Produs Montan.

Consilierul ANZM responsabil pentru zona montană a județului Mureș este Dora Aurelia Mihai, pe care o puteți găsi la sediul oficiului - Ibănești, strada Principală, nr. 708, în clădirea fostei grădinițe, la etaj.

Program: luni - joi între orele 8.30-17.00, vineri între orele 8.30-14.30. 

 

 

09.13.2019
Campanie de culegere de numere de telefon pentru transmiterea mesajelor de interes public locuitorilor comunei Ibănești
Campanie de culegere de numere de telefon pentru transmiterea mesajelor de interes public locuitorilor comunei Ibănești
Primăria Ibănești anunță demararea unei campanii de culegere de numere de telefon de la locuitorii comunei în scopul transmiterii de mesaje de interes public (coduri și avertizări meteorologice, anunțuri și informări de interes public etc). 

Zilele acestea și în perioada următoare, o echipă din partea primăriei se deplasează pe teren pentru a culege numere de telefon de la locuitorii comunei în scopul transmiterii de mesaje de interes public.

Echipa are delegații, ecusoane și acorduri, semnarea acestui acord reprezentând acceptul persoanei respective pentru primirea mesajelor. "Vrem să transmitem cât mai mult din ceea ce facem la primărie și ca locuitorii să fie informați în timp util de orice problemă care ne privește pe plan local", explică primarul comunei, Dan Vasile Dumitru

De asemenea, prin aceste acorduri scrise, Primăria Ibănești asigură pe cei care își dau numărul de telefon că protejează această informație, având grijă ca numărul să nu ajungă în alte baze de date decât în cea a primăriei. 

 

09.10.2019
Amenzi pentru arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale fără respectarea reglamentărilor în vigoare!
Amenzi pentru arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale fără respectarea reglamentărilor în vigoare!
Arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale fără respectarea reglementărilor în vigoare se sancționează cu amenzi usturătoare!

Arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale se face doar în conformitate cu reglementările în vigoare care au drept scop prevenirea producerii situațiilor de urgență (incendii). Nerespectarea acestora este considerată contravenție și duce la aplicarea de amenzi. 

- Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se face doar în timpul zilei, iar aprinderea acestora trebuie să aibă loc înainte de ora 14.00.

Este obligatorie supravegherea focului până la stingerea lui.

- Este interzisă utilizarea focului deschis în zilele de sâmbătă și duminică.

- Utilizarea focului deschis se anunță în prealabil la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Ibănești (SVSU - tel: 0755.144.703, șef serviciu Florin Petra).

- Sunt interzise utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, precum și arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale, nesupravegheată sau în cazul în care condițiile meteorologice sunt nefavorabile, respectiv, vânt. (Consultați Dispoziția Nr. 163/07.04.2017 privind măsurile pentru evitarea producerii situațiilor de urgență generate de arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale).

ATENȚIE! Arderile (mirişti, stuf, tufăriș, vegetaţia ierboasă) efectuate fără acceptul autorităților competente se consideră contravenții și se sancționează cu amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei pentru persoane fizice și 25.000 și  50.000 lei pentru persoane juridice, potrivit art. 96, Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată și completată prin Ordinul nr. 605/579/2008 emis de ministrul Internelor și Reformei Administrative și al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Recomandări

- Pe lângă faptul că arderile necontrolate pot provoca adevărate dezastre, utilizarea focului deschis în scopul curățării terenurilor, chiar dacă respectă normele menționate, reprezintă un disconfort pentru gospodăriile învecinate. Pentru ca acesta să fie cât mai redus, vă recomandăm să anunțati și proprietarii gospodăriilor învecinate cu zona în care dați foc de intenția dumneavoastră.

-  În situația în care consideră acțiunea de ardere periculoasă, cetățenii pot să o sesizeze - la SVSU, respectiv Numărul Unic de Urgență 112. SVSU va lua în acestă situație măsurile de siguranță care se impun, iar pentru arderile care se constată că nu respectă reglementările în vigoare (SVSU nu a fost informat, s-a dat foc după ora 14.00, este zi de sâmbătă sau duminică, condițiile meteorologice sunt nefavorabile acestei actiuni, foc nesupravegheat, zonă periculoasă) se vor aplica amenzile aferente.

 

09.03.2019
Ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Ibănești - joi, 29.08.2019
Ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Ibănești - joi, 29.08.2019
Joi, 29.08.2019, de la ora 17:00, la sediul Primăriei Comunei Ibănești, are loc ședința ordinară a Consiliului Local Ibănești, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea, cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în domeniul public al Comunei Ibănești şi în administrarea Consiliului local al Comunei Ibănești, Județul Mureș. Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru
2. Proiect de hotărâre privind gospodărirea comunei Ibăneşti. Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru (pentru mai multe informații:
convocator)

 

 

 

08.28.2019