Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Politica de utilizare a cookie-urilor | Protectia datelor cu caracter personal

Rezervații, parcuri naturale, situri Natura 2000

Rezervații, parcuri naturale, situri Natura 2000
FOTO: Rezervații, parcuri naturale, situri Natura 2000


Rezervația naturală de molid de rezonanţă Lăpuşna
Pădurea este constituită ca rezervaţie de seminţe forestiere pentru specia molid, aflată în etajul molidişurilor. 
Compoziţia arboretelor este de 90% molid şi 10% specii de brad şi fag. Vârsta arboretelor depăşeşte la elementul molid 170 de ani, dar datorită caracterului de pădure plurienă avem în compoziţie şi arborete de 110-120 ani. Există regenerare naturală de molid de 15-20 ani pe 10% din suprafaţă. Mărimea exemplarelor este excepţională, astfel diametrele medii la molid depăşesc 65-75 cm, înălţimile medii depăşesc 35-38 m. 

Amplasare: Ibăneşti – sat Lăpuşna
Tipul rezervaţiei: Forestieră

Parcul Natural de interes național Seaca
Ecosistemul determinant al ariei protejate este cel forestier.Ca formaţii forestiere predomină molidişurile pure (68%), urmate de amestecuri de molid,
brad şi fag (22%) şi molideto-făgetele (9%). Pădurile natural-fundamentale în bazinul Gurghiului reprezintă 51%, pădurile artificiale de productivitate superioară şi mijlocie 39%. Extinderea pădurilor artificiale a fost posibilă datorită politicii de extindere a răşinoaselor din regimul trecut. Pădurile de limită fiind caracterizate printr-o deosebită fragilitate ecologică şi îndeplinind funcţii multiple (antierozionale, hidrologice, climatice) au fost amenajate în regim de conservare deosebită. Pădurile de interes ştiinţific sunt reprezentate de arboretele considerate rezervaţii pentru producerea de seminţe forestiere, respectiv de pădurile destinate ocrotirii cocoşului de munte. 

Amplasare: Sovata, Ibăneşti
Tipul rezervaţiei: Mixtă - peisagistică

Situri Natura 2000 

71% din suprafața comunei Ibănești corespunde cu arealul sitului Natura 2000 Călimani-Gurghiu codificat ROSCI001941 și 27% din suprafață cu arealul sitului Depresiunea şi Munţii Giurgeului, codificat ROSPA0033.

♦ Situl de importanță comunitară ROSCI0019 Călimani - Gurghiu

Existența pădurilor naturale compacte pe mari întinderi (peste 100 000 ha) a contribuit la existena unei diversiti biologice remarcabile și reprezentative pentru munții vulcanici din Carpai. Cu așezări umane, doar în defileul Mureșului, arealul nu a fost alterat semnificativ de activitatea antropic și s-a pstrat diversitatea natural a habitatelor și a speciilor. În aceast regiune exist una dintre între cele mai importante populații și centre genetice pentru carnivore din Carpai – urși, lup și râs, respectiv o concentrare semnificativ a speciilor de floră și faună ocrotite prin legea național și Directivele U.E. Procentul habitatelor de interes european depășește 95%. (http://biodiversitate.mmediu.ro/)

♦ Arie de protecție specială avifaunistică ROSPA0033 Depresiunea și Munii Giurgeului

Efective importante din două specii de bufnițe, o ciocnitoare, cocoșul de munte și ierunca. Pe pajiștile din depresiune cuibărește o populație semnificativă pe plan global al cristelului de câmp, atingând una din cele mai mari densități din țară. Acest tip de habitat este folosit ca loc de hrănire de către berze și multe specii de păsări răpitoare. (http://biodiversitate.mmediu.ro/)