Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Politica de utilizare a cookie-urilor | Protectia datelor cu caracter personal

Știri și anunțuri

Oportunitățile de finanțare GAL "Prietenia Mureș-Harghita", prezentate în Ibănești
Oportunitățile de finanțare GAL "Prietenia Mureș-Harghita", prezentate în Ibănești
Grupul de Acțiune Locală "Prietenia Mureș-Harghita" a prezentat vineri, la Biblioteca din Ibănești, oportunitățile de finanțare europeană cuprinse în strategia de dezvoltare locală. Valoarea finanțării este 2.252.888 euro.

Cele 10 comune incluse în GAL "Prietenia Mureș-Harghita" - Ibănești, Hodac, Gurghiu, Solovăstru, Beica de Jos, Petelea, Chiheru de Jos, Sărmașu, Subcetate și Gălăuțaș - pot accesa fonduri prin șapte măsuri de finanțare care au în vedere: sprijinirea și dezvoltarea satelor, organizarea de evenimente (ruralul atractiv), stimularea mediului de afaceri rural prin activități non-agricole, protecția mediului, soluții inovative pentru o agricultură/ industrie alimentară competitive, investiții pentru ocuparea populației marginalizate, înființarea sau diversificarea activităților non-agricole.

Reprezentanții GAL prezenți la Ibănești au subliniat faptul că cel mai important beneficiu al acestui tip de finanțare este că sumele sunt destinate doar mediului rural și, restrângând și mai mult cercul, doar comunităților din interiorul unui GAL (în cazul nostru cele zece comune sus-menționate), ceea ce crește considerabil șansele de eligibilitate a unui proiect local mic - mediu față de finanțarea națională, unde intră în competiție cu toată țara, inclusiv cu firme și exploatări agricole mari, cu suprafețe și valori mari de finanțare, ajungând să fie depunctat. GAL-urile urmăresc să acopere aceste găuri care apar, iar strategia de dezvoltare pornește de jos în sus, începând de la comunitate, de la nevoile și interesele ei. "Scopul este dezvoltarea zonei în care funcționează GAL-ul respectiv pentru că cine are o investiție, o dezvoltă, plătește impozite, angajează oameni. Se dezvoltă respectiva afacere și, în paralel, dezvoltă și zona", a explicat Cristian Baciu, manager GAL, subliniind că în strategie sunt incluse măsuri pentru administrația publică locală, dar majoritatea proiectelor sunt destinate investițiilor private.

Măsurile de finanțare GAL Prietenia Mureș-Harghita. Prezentare detaliată

Măsura 1. Sprijinirea și dezvoltarea satelor (pentru primării)
Pentru această măsură sunt alocați 370.000 de euro, valoarea maximă neramursabilă/ proiect fiind de 37.000 euro (sprijin nerambursabil 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile) și se urmărește satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică prin proiecte care vizează modernizarea infrastructurii educaționale, a serviciilor sociale și medicale, achiziționare de utilaje și echipamente pentru serviciile publice locale, înființarea/ extinderea rețelei publice de iluminat/ a sistemului de supraveghere, înființarea,amenajarea, dotarea spațiilor publice de agreement etc. 

Măsura 2. Organizarea de evenimente (Ruralul atractiv) – primării și ONG-uri
Măsura, cu o valoare totală a fondurilor de 75.000 euro și valoarea maximă de finanțare/ proiect de 25.000 euro (cu sprijin nerambursabil 100%), are ca scop operațiuni negeneratoare de profit pentru dezvoltarea și sprijinirea turismului, valorificarea potențialului turistic și cultural prin: organizarea de spectacole cu specific tradițional, programe turistice, târguri, manifestări  tradiționale. Aceasta vizează proiecte care necesită investiții, achiziționare/ dotare (achiziții corturi, scene mobile) și care sprijină strict implementarea unor activități, inițiativele pentru valorificarea unui obiectiv de patrimoniu natural sau cultural, reabilitarea/ înființarea de trasee turistice pentru drumeții, cicloturism, mountainbike, echitație, dotarea cu echipament a obiectivelor de patrimoniu etc.

Măsura 3. Stimularea mediului de afaceri rural prin activități non-agricole (investitori privați)
Valoare totală: 500.000 de euro, valoarea maximă finanțabilă/ proiect: 100.000 euro. Sprijin nerambursabil: 90%
Măsura vine în sprijinul celor care realizează pentru prima dată activități neagricole sau modernizează/ dezvoltă întreprinderile existente.
Acțiuni eligibile:
A) Investiții productive/ manufacturiere/ meșteșugărești

 • Construcția, extinderea sau modernizarea clădirilor
 • Achiziționare și instalare, inclusiv leasing de instalare, echipamente noi
 • Achiziționarea de software, license, brevet, drepturi de autor, mărci etc
 • Înființarea/ modernizarea de activități non-agricole
 • Înființarea/ modernizarea de activități ale atelierelor, cooperativelor meșteșugărești

B) Investiții în servicii

 • Construcția/ extinderea/ modernizarea, dotarea agropensiunilor și a altor structuri de primire turistică.
 • Înființarea modernizarea, dotarea pentru activități de agreement reacreative (trasee turistice, parcuri tematice, aventuri, amenajări areale echitație, centre de închiriere, echipamente sportive, biclete, ATV-uri, undițe) 
 • Furnizarea de servicii, inclusiv construcții/ reconstrucții/ modernizarea spațiilor aferente desfășurării activităților (medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparații mașini unelte, obiecte casnice , consultant, contabilitate, servicii informative, tehnice, administrative, tehnologia informației etc ).
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă în vederea comercializării.

Măsura 4. Protecția mediului (investitori privați)
Valoare totală: 20.000 de euro, valoarea maximă finanțabilă a unui proiect: 20.000 euro. Sprijin nerambursabil: 50%, dar poate ajunge până la 90%. 
Investiții care corespund nevoilor de protecție a mediului: prevenirea eroziunii solului și ameliorarea gestionării solului, eficientizarea utilizării apei în agricultură, conservarea resurselor de apă.

Acțiuni eligibile:

 • înființarea/ modernizarea instalațiilor pentru irigații în cadrul fermei, facilități de stocare a apei la nivel de fermă
 • depozitarea/ gestionarea corectă a gunoiulului de grajd
 • sisteme de gestionare a riscului: sisteme antigrindină, de irigații, folii antiploaie, sisteme de avertizare în timp real etc
 • investiții pentru realizarea de platforme betonate pentru dejecții

Măsura 5. Soluții inovative pentru o agricultură/ industrie alimentară competitive (investitori privați)
Valoare totală 537.102 euro, valoarea maximă finanțabilă/ proiect: 75.000 euro. Sprijin nerambursabil 50%, dar poate ajunge până la 90%.
Acțiuni eligibile:

 • Înființare/ modernizare spații tehnologice/ de producție
 • Înființare/ modernizare exploatații pomicole, vegetale, zootehnice și perene 
 • Înființarea, extinderea, modernizarea capacităților de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale.
 • Achiziționarea de utilaje agricole modern pentru înființarea/ modernizarea fermelor vegetale, pomicole, zootehnice.
 • Înființare/ modernizare exploatații agricole
 • Construire/ modernizare spații zootehnice
 • Construire/ modernizare spații pentru depozitarea cerealelor 
 • Construire/ modernizare spații pentru colectarea laptelui
 • Achiziția de mașini de transport frigorifice pentru lapte/ carne
 • Achiziția de abator mobil pentru bovine/ porcine/ ovine/ caprine
 • Construirea/ modernizarea de unități pentru procesarea laptelului. a cărnii, legumelor și cerealelor sau investiții privind marketingul produselor
 • Modernizarea unităților de procesare carne/ lapte
 • Construirea de spații de depozitare pentru legume și fructe
 • Înființarea/ modernizarea de sere/ solarii pentru legume
 • Investiții privind protecția mediului (vor fi obligatoriu realizate împreună cu alte investiții prevăzute în cadrul acestei măsuri).

Măsura 6. Investiții pentru ocuparea populației marginalizate (ONG-uri)
Valoare totală 40.860,72 euro, valoarea maxima finanțabilă/ proiect este 40.860,72 euro. Sprijin nerambursabil 100%. 

Măsura 7. Înființarea sau diversificarea activităților nonagricole
Valoarea totală 300.000 euro, valoarea maximă finanțabilă/ proiect este 50.000 euro. Sprijinul nerambursabil se acordă în două tranșe: 90% la semnarea deciziei de finanțare, 10% cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare.
Scopul acestei măsuri este susținerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activități neagricole pentru prima dată (Startup-uri) sau diversificarea activităților agricole spre non-agricole. O condiție este să nu fi fost acționar într-o societate cu activitate similară sau în domeniu, verificările fiind riguroase în acest sens. Operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din Regulamentele Europene (conform listei CAEN).

Deschiderea de apeluri de proiecte este preconizată să aibă loc în luna noiembrie, debutând cu măsurile destinate administrației publice locale și activităților non-agricole, au precizat reprezentanții GAL.

Contact GAL:

Telefon: 0265.536.015

Punct de lucru: Tudor Vladimirescu, nr. 5, Gurghiu

Email: gal.mures.harghita@gmail.com

11.20.2017
Înainte de primul clopoțel. Investiții la școlile din Ibănești
Înainte de primul clopoțel. Investiții la școlile din Ibănești
Luni, 11 septembrie, școlile din Dulcea și Ibănești Sat îi vor întâmpina pe elevi cu o serie de îmbunătățiri.

Clădirea școlii din Dulcea are un acoperiș nou, au fost înlocuite țigla, pervazele și au fost aduse o serie de alte modernizări.

Școala din Ibănești Sat a trecut printr-un proces amplu de reabilitare (redimensionare, modernizare), încheiat în această vară, aripa nouă a clădirii fiind izolată. Aici, în școala din Ibănești Sat, vor fi aduse cele două grupe de grădiniță care până acum erau în centru. Lucrările vor continua cu izolarea întregii clădiri a școlii (aripa veche) și cu finalizarea gardului, după cum spune Dan Vasile Dumitru, primarul comunei.

Reamintim că în Dulcea și Ibănești Sat vor fi următoarele formațiuni de studiu:

-Dulcea - o grupă de grădiniță, clasa a II-a și clasă pregătitoare. De reținut: clasele a V-a și a VI-a au fost mutate de la Dulcea, la Ibănești Pădure!

-Ibănești Sat: două grupe de grădiniță, o clasă pregătitoare și câte o clasă din I-VIII. Grupele de grădiniță vor avea săli noi de clasă, în clădirea școlii din Ibănești Sat.

09.11.2017
Căminele culturale din Ibănești Sat și Ibănești Pădure vor fi reabilitate și modernizate prin AFIR
Căminele culturale din Ibănești Sat și Ibănești Pădure vor fi reabilitate și modernizate prin AFIR
Proiectele de finanțare depuse de Primăria Ibănești în prima parte a anului pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din Ibănești Sat și Ibănești Pădure la AFIR Alba Iulia – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - au fost aprobate. Cele două clădiri vor trece printr-un proces amplu de modernizare, reabilitare, consolidare și vor fi dotate cu echipamente noi. 

Primăria Ibănești a depus două proiecte de finanțare separate, existând probabilitatea să fie acceptate ambele, unul dintre ele sau niciunul. Din fericire, datorită punctajului obținut de fiecare dintre ele, au fost acceptate ambele proiecte. Finanțarea înseamnă 395.696 de euro pentru reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural din Ibănești Sat și 355.173 euro pentru reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural din Ibănești Pădure.

"Am estimat că avem 55 de puncte și sunt foarte multe proiecte care nu fac 20-30 de puncte. Avem și o serie de avantaje: suntem într-o zonă cu un relativ potențial turistic (Ibăneștiul este cuprins într-o statistică națională, ceea ce ne dă punctaj), activitățile pe care le facem în cămine în mod obișnuit ne-au dat punctajul maxim (sunt activități și sociale și culturale și acestea chiar contribuie la punctaj, să ajungem la cele 55 de puncte) – 20 de puncte facem numai pe activități", spunea primarul comunei, Dan Vasile Dumitru, în preajma depunerii proiectelor. De altfel, punctajul estimat a coincis cu cel acordat de AFIR, 55 de puncte, comuna noastră numărându-se astfel printre cele 18 localități ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în perioada respectivă.

Schimbare la față pentru căminele culturale din Ibănești Sat și Ibănești Pădure

Per ansamblu, confortul termic - "pe timp de iarnă, căminele noastre sunt ca un ghețar: te duci, ai înghețat și te-ai ales cu o răceală" - punctează primarul, și consolidarea - căminul din Ibănești Pădure reprezintă un pericol real din acest punct de vedere pentru că la un cutremur ar putea să se dărâme fiind construit fără studii, consolidări, grinzi de rezistență - sunt două dintre aspectele principale care vor fi atinse. În plus, se va avea în vedere siguranța la foc și siguranța oamenilor în caz de incendiu, fiind introduse criterii noi, obligatorii pentru sistemele de stingere a incendiilor. Acest lucru înseamnă rezervă de apă, bazine suplimentare, pompe, circuite separate, tavane modificate să reziste o jumătate de oră la foc, zonă de eliminare a fumului.

La Ibănești Pădure, se va face o consolidare temeinică a structurii de rezistență a clădirii și, pentru consolidarea tavanului, se vor pune grinzi metalice. Acoperișul va fi înlocuit în totalitate, clădirea va fi izolată termic, tâmplăria actuală urmează să fie înlocuită cu lemn stratificat, se pune geam termoizolant, vor fi aduse instalații noi de încălzire, instalații de ventilație și climatizare, instalații moderne de stingere a incediilor. Dotări noi: sisteme audio-lumini, de proiecție, scaune, mese, dulapuri. În dotarea căminului va intra și un pian clasic.

"Căminul din Ibănești Sat (de dată mai recentă, anii '90) are marele dezavantaj că, atunci când plouă torențial, se udă tot căminul", spune primarul comunei. Se va înlocui învelitoarea acoperișului, tavanul se consolidează cu grinzi metalice, vor fi instalații moderne de încălzire, se vor pune instalații de ventilație și climatizare. Dotări noi care se vor aduce: mese, dulapuri, vitrine, sisteme proiecție, luminare, sonorizare. 

Altfel spus, prin finanțarea obținută de Primăria Ibănești, cele două cămine culturale vor arăta modern, vor fi dotate cu echipamente noi și vor oferi confort și siguranță.

09.08.2017
Școlile se pregătesc să-și deschidă porțile. Ce noutăți aduce anul școlar 2017-2018
Școlile se pregătesc să-și deschidă porțile. Ce noutăți aduce anul școlar 2017-2018
"Vai, s-a stricat soarele!", exclamă Mariana Gliga și se urcă pe un scaun ca să ajungă la soarele hârtie de deasupra tablei. Îi conturează o gură mare, zâmbitoare. "Îți place, e prietenos?"

Apoi, începe să încrețească un ștergar viu colorat ca să-l așeze, așa cum a învățat-o bunica ei, lângă o farfurie veche, de lut. "Uite, are o pisicuță cusută pe el", îmi arată. Sunt micile ei surprize și detalii cu care înfrumusețează sala și speră să-i bucure pe copiii din clasa a treia din Isticeu.

În toate școlile din Ibănești este la fel. Se lucrează cu suflet. În ultimele zile de vacanță de vară, nu doar copiii, ci și cadrele didactice se pregătesc cu emoție pentru începerea noului an școlar. Toată lumea, fără excepții, lucrează să aranjeze sălile de clasă, să le împodobească și să le înveselească, să creeze un spațiu prietenos, în care copiii să vină cu plăcere. 

Luni, 11 septembrie, ora 9:00, are loc deschiderea anului școlar 2017-2018

Școala Gimnazială Ibănești începe noul anul școlar cu un total de 26 de formațiuni de studiu (grădiniță, clase pregătitoare, ciclu primar, gimnazial), repartizate astfel: șase grupe grădiniță (una la Dulcea, două la Ibănești Pădure, una la Isticeu, două la Ibănești Sat), douăsprezece clase de ciclul primar și opt clase ciclul gimnazial. În total - 466 de elevi, 34 de cadre didactice, dintre care 26 sunt titulare, un pensionar și 7 suplinitori calificați.

Pe structuri de învățământ, formațiunile de studiu sunt repartizate în felul următor:

-Dulcea - o grupă grădiniță, clasa a II-a și clasă pregătitoare. De reținut: clasele a V-a și a VI-a au fost mutate de la Dulcea, la Ibănești Pădure!

-Ibănești Pădure: două grupe grădiniță, patru clase gimnaziale (clasele V-VIII). În clădirea de la Isticeu va fi o grupă de grădiniță și ciclu primar complet (pregătitoare - clasa a IV-a).

-Ibănești Sat: două grupe grădiniță, o clasă pregătitoare și câte o clasă din I-VIII. Grupele de grădiniță vor avea săli noi de clasă, în clădirea școlii din la Ibănești Sat.

Noul plan cadru de învățământ a ajuns la clasa a V-a

La nivel național, noul plan cadru de învățământ, care s-a introdus treptat, a ajuns la clasa a V-a (elevii care intră în clasele a V-a au urmat noul plan cadru de învățământ încă din clasa pregătitoare, acesta urmând să ajungă în anii următori, odată cu ei, la clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a.)

Elemente de noutatele pentru clasele a V-a pe care le aduce noul plan cadru de învățământ: o oră mai puțin de limba română pe săptămână (4 ore/ săptămână), o oră/ săptămână de educație socială, două ore/ săptămână de limbă străină, numărul de ore de istorie crește la două (de la o oră/ săptămână), informatica nu mai este disciplină opțională, ci devine materie obligatorie, cu o oră pe săptămână (în vechiul plan cadru, urmat încă de clasele a VI-a, a VII-a, a VIII-a, informatica rămâne materie opțională). De asemenea, devine obligatorie studierea unei discipline opționale  (opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare, ceea ce se referă la faptul că atinge mai multe domenii). La nivelul Școlii Gimnaziale Ibănești, disciplina opțională, care atinge educație fizică, sport și sănătate, matematică și științe ale naturii, om și societate, consiliere și orientare va fi "Educație estetică și îngrijirea corpului uman", predat de doamna profesoară Lucreția Boier. 

Microbuzul școlar 

Transportul școlar va fi asigurat, ca și în anii anteriori, de microbuzul școlar, care are o capacitate de 16 locuri (dintre care un loc este al cadrului didactic însoțitor) plus șofer. Microbuzul școlar efectuează transportul doar între unități de învățământ, stațiile fiind stabilite strict pe traseul care le leagă.

"Traseul microbuzului din Ibănești leagă școlile din Dulcea, Ibănești Pădure, Tireu (grădinița Tireu - faptul că a fost grădiniță ne-a permis să aducem microbuzul până aici, altfel nu puteam urca până în această zonă), Isticeu, Ibănești Sat. Oricât ne-am dori, microbuzul nu poate să-și schimbe traseul sau să devieze pentru a ajunge la zonele mai îndepărtate, legea nu ne permite acest lucru. Microbuzul asigură transportul între unități de învățământ, nu este transport domiciliu-școală. În plus, nu există nici timpul să facem asta - sunt 129 de elevi care trebuie transportați și avem un singur microbuz care poate duce, în același timp, doar 15 copii", spune Ingrid Dan, director Școala Gimnazială Ibănești.

Și anul acesta vor fi clase care încep programul de la ora 9. Legea prevede începerea cursurilor la 8 dimineața, dar există o excepție: în cazuri bine întemeiate se poate începe la ora 9. "Situația noastră este întemeiată, avem un singur microbuz (microbuze nu au mai fost alocate de la minister), așa că am schimbat ora pentru ca toți elevii să poată fi aduși la școală la timp", explică Ingrid Dan.

Vă așteptăm, copii!

Luni dimineața, la ora 9:00, clopoțelul se va auzi din nou în curțile școlilor. Sălile de clasă, coridoarele vor fi din nou însuflețite de zeci și zeci de glasuri de copii. Planșele, materialele, desenele, decorațiunile pregătite de învățători și profesori vor putea fi admirate și folosite. Soarele desenat de Mariana Gliga îi va înveseli pe elevi, din locul lui, de deasupra tablei. Veselele clase de grădiniță din Ibănești Sat își vor primi pentru prima dată micuții "locatari". Emoțiile vor fi mari pentru cei care trec pentru prima oară pragul școlii și-și vor cunoaște învățătoarea sau pentru cei cei care se despart de ea și trec mai departe, în clasa V-a. Pe cei din clasa a VIII-a îi așteaptă un an dificil, cu o evaluare națională la final.  

Tuturor le urăm mult succes în noul an școlar și sunt așteptați cu drag la școală!

GALERIE FOTO: Pregătiri pentru începerea școlii

09.07.2017
Noutăți de la Fâncel. Ultimele pregătiri pentru Festivalul Văii Gurghiului
Noutăți de la Fâncel. Ultimele pregătiri pentru Festivalul Văii Gurghiului
Pregătirile pentru Festivalul Văii Gurghiului 2017, ediția a XII-a, au intrat pe ultima sută de metri. 

Au mai rămas doar câteva zile până la începerea celei de-a XII-a ediții a îndrăgitului festival. Programul - cu interpreții, ansamblurile, formațiile, momentele speciale și tradiționalele concursuri - a fost deja făcut public de organizatori (mai multe despre program: Festivalul Văii Gurghiului 2017. Tradițiile coboară de pe scenă printre oameni), iar reprezentanții instituțiilor din județ implicate în organizarea evenimentului (Poliție, Jandarmerie, Agenția Pentru Protecția Mediului, Smurd, ANPC, ISU - Inspectoratul pentru Situații de urgență, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Direcția de Sănătate Publică, Consiliul Județean Mureș, Instituția Prefectului Mureș) și ai Asociației Comunităților Văilor Gurghiului (Reghin, Solovăstru, Gurghiu, Hodac, Ibănești) s-au întâlnit la Fâncel într-o ședință în care au fost trecute în revistă toate aspectele organizatorice.

"Este un eveniment care, an de an, implică toate instituțiile. Toată lumea a fost prezentă și, deși toți știm ce avem de făcut din ceilalți ani, am vrut să reconfirmăm lucrurile, să ne asigurăm că totul este așa cum trebuie", a spus Neluțu Gliga, directorul festivalului. "Am convingerea că toate lucrurile vor fi în regulă, am încredere în instituțiile care se ocupă de ceea ce înseamnă siguranță", a subliniat, la rândul lui, Lucian Goga, prefect județ Mureș.

Sâmbătă după-amiază, Ibănești promite un moment special în cadrul festivalului, când echipe de dans din Letonia și Ungaria, care se numără printre delegațiile care ne vizitează comuna în perioada 24-27 august, vor urca pe scena mică a festivalului. De asemenea, va fi și un dans comun, care va aduce împreună pe scenă Letonia, Ungaria și România, după cum spune, în continuare, Dan Vasile Dumitru, primar Ibănești. 

Pregătirile pe platoul Fâncel sunt în toi. În aceste zile se lucrează intens pentru ca fiecare casă din satul alegoric să fie aranjată, împrospătată și decorată pentru a-și putea primi oaspeții așa cum se cuvine în timpul zilelor de festival.

Casa Ibănești (foto sus) a fost vopsită și i-au fost schimbate șindrila și podeaua.

Pregătiri la casa Gurghiu (foto sus).

 

 

08.22.2017
Festivalul Văii Gurghiului 2017. Tradițiile coboară de pe scenă printre oameni
Festivalul Văii Gurghiului 2017. Tradițiile coboară de pe scenă printre oameni
A mai rămas doar o săptămână până la Festivalul Văii Gurghiului, 25-27 august, eveniment ajuns la ediția numărul XII, organizat de Asociația Comunităților Văii Gurghiului, Consiliul Județean Mureș și Instituția Prefectului Mureș.

Tradițiile și obiceiurile vor fi și mai prezente în acest an pe platoul Fâncel, din Ibănești, promit organizatorii. "Scopul festivalului este promovarea bogăției etnografice a Văii Gurghiului, a tradițiilor, obiceiurilor, a costumelor populare și a mâncărurilor din locurile noastre și am vrut ca lucrul acesta să se vadă și mai mult în acestă ediție față de cele anterioare", spune Neluțu Gliga, directorul festivalului. De aceea, tradițiile vor coborî anul acesta de pe scenă printre oameni.

Duminică după-amiază (în jurul orei 17.20) se va reedita nunta tradițională pe Valea Gurghiului. Este un moment special care adună sub umbrela lui obiceiurile de nuntă de pe toată valea și care va fi adus la viață prin participarea tuturor comunităților. Acesta începe la casa mirelui, care va fi casa Solovăstru, de unde se merge după nași și apoi după mireasă, la casa Ibănești. Va fi respectat ritualul complet cu staroste, chemători și obiceiul legatului drumului. Nașii vor veni din partea Gurghiului și a Hodacului. După ce alaiul mirelui, care îl are ca staroste pe Ilie Frandăș, cunoscutul om de televiziune de la Ardeal TV, ia mireasa, merg cu toții spre biserică, în chiuituri. Cât mirii sunt în biserică, afară se încinge jocul ("De-a lungul" și "Bătuta"), condus de un stegar. Jocul este deschis oricui dorește să ia parte la el! Se pleacă apoi spre casa Solovăstru cu carul cu zestre, în chiuituri în care se laudă zestrea și felul în care au fost lucrate țoalele, țolincile, pernele. 

Pe peretele scenei mici a festivalului vor fi expuse costume populare autentice, de la cele mai vechi până la cele lucrate în zilele noastre. Vor putea fi admirate costume bârsănești, cu șorț cu peană, un costum vechi de 150 de ani, costume bărbătești, dar și haine de lucru, de zi cu zi, spune Dorina Fărcaș, director Cămine Culturale Ibănești. Pe scenă vor fi așezate și două războaie de țesut funcționale. La unul dintre ele, o femeie pricepută va țese pânză pentru "merindări", iar la celălalt se vor lucra preșuri de cârpă. Cei dornici pot admira acest meșteșug, pot pune întrebări și chiar să încerce să țeasă. Vor mai avea ocazia să vadă cum se toarce, cum se brodează o cămașă populară și care este tehnica cusutului de mână.

Părerea tinerilor a contat

Ediția 2017 a anunțat încă din luna aprilie o noutate, când tinerii din comunitățile de pe Valea Gurghiului au fost implicați în organizarea acestuia. Ei au avut ocazia să spună care sunt preferințele lor muzicale, ce artiști și formații la modă ar dori să urce pe scenă, pe baza propunerilor lor realizându-se lista de artiști. Prin urmare, artiștii de muzică ușoară și formațiile invitați reflectă astfel preferințele lor. Promovarea tradițiilor este principalul scop al acestui festival, dar, pe lângă acesta, dorința directorului festivalului este să vadă și tineri participând în număr cât mare. "Vreau să-i scoatem pe tineri de pe laptopuri, de pe Facebook și să intre în contact cu ceea ce este reprezentativ și valoros pentru valea noastră. Tocmai de aceea avem program și pentru ei". 

Festivalul Văii Gurghiului - program

Spectacolele de pe scena mică vor începe de la ora 13.00 și, de la ora 19.00, se vor muta pe scena mare a festivalului. Sâmbătă și duminică, de la ora 10.00, se va ține Sfânta Liturghie la Biserica Sf. Ilie, de la Fâncel.

Vineri seara: tineri interpreți de muzică ușoară, Gențiana și Lidia Buble.

Sâmbătă, de la ora 13.00: ansambluri folclorice și interpreți locali, Elena Violeta Man, Ionela Moruțan, Livia Sorlea, Leontina Pop, Mariana Deac. Adda Deschiderea oficială are loc sâmbătă, la ora 18.00, pe scena mică.

Duminică: ansambluri folclorice și interpreți locali, Florina Oprea, Mihaela și Ciprian Istrate, Doru și Alin Pop, Andra Ioana Matei, Alexandru Pugna, Vasilică Ceterașul. Trupa Coco, Cargo.

În zilele de sâmbătă și duminică vor avea loc mai multe concursuri: concurs de gastronomic (duminică, 14.00-17.00), fasonatori (sâmbătă, ora 13.00), pescuit (9-11.30 și 17-19.30/ duminică 9.00-11.30 - se pescuiește doar cu muscă uscată), competiții sportive (duminică, 9.00-15.00). Înscrierile pentru concursuri se fac sâmbătă, 7.30-8.30, pe platoul Fâncel.

Să ne amintim: pe scena Festivalul Văii Gurghiului, 2016

08.18.2017
Charter of European Rural Communities, Ibănești 2017. Așteptăm oaspeți în Ibănești!
Charter of European Rural Communities, Ibănești 2017. Așteptăm oaspeți în Ibănești!
Peste două săptămâni, comuna noastră va fi gazda întâlnirii pentru tineret din cadrul Charter of European Rural Communities. Vom avea 39 de oaspeți, din 10 țări: Austria, Danemarca, Luxemburg, Croația, Slovacia, Marea Britanie, Malta, Lituania, Letonia, Ungaria. La întâlnire va lua parte și secretarul organizației, Clemens Wagner.

Întâlnirea are loc în perioada 24-27 august, iar oaspeții, așa cum se obișnuiește în cadrul acestor evenimente, vor fi cazați la familii din Ibănești - o ocazie excelentă de a lega prietenii și de a le arăta modul nostru de viață, activitățile zilnice, bucătăria locală. 

De altfel, pentru că evenimentul se desfășoară în aceeași perioadă cu Festivalul Văii Gurghiului, ei vor putea să observe îndeaproape obiceiurile, tradițiile, costumele și dansurile populare și să încerce mâncărurile specifice zonei noastre. "În aceste zile, avem ocazia să facem cunoscute în Europa tradițiile, portul, ospitalitatea românească și, nu în ultimul rând, să arătăm acest colț de rai în care avem șansa să trăim", spune Ingrid Dan, director Școla Gimnazială Ibănești, și unul dintre organizatori. Potrivit acesteia, două delegații participante, din Ungaria și Letonia - Kandava (Letonia) și Nagycenk (Ungaria) - vor dansa sâmbătă, 26 august, pe scena festivalului, în calitate de invitați speciali. Tema generală a întâlnirii, care va fi dezbătută în două sesiuni de wokshopuri, este "Toleranță și Solidaritate - Punți spre Pace în Europa". 

Pe lângă participarea la festival și timpul petrecut alături de familiile - gazdă din Ibănești, delegațiile vor putea descoperi zona, în program fiind incluse vizite la Salina Praid și Sovata. De asemenea, vor fi organizate petreceri, activități distractive (paintball sau tir, la alegere) și sâmbătă seara va fi cina festivă.

În afară de realizarea unui program cât mai atrăgător, pregătirile includ și aspecte practice precum punerea la dispoziția invitaților de ecusoane, rucsacuri, tricouri, stabilirea tinerilor voluntari care vor fi prezenți la majoritatea activităților, asigurarea transportului delegațiilor de la și către aeroporturi, asigurarea meselor.

Membră a Charter of European Rural Communities din 2007, comuna noastră a mai găzduit o întâlnire în anul 2012.

 

 

05.10.2018
"O LUNĂ ÎN BIBLIOTECĂ": activități de vacanță pentru copii la Biblioteca Comunală Ibănești
"O LUNĂ ÎN BIBLIOTECĂ": activități de vacanță pentru copii la Biblioteca Comunală Ibănești
Săptămâna viitoare, Biblioteca Comunală Ibănești dă startul la "O LUNĂ ÎN BIBLIOTECĂ", proiect educativ și cultural care se adresează elevilor și care se va derula pe durata lunii august.

Timp de două ore, de luni până vineri, copiii vor citi, vor spune povești, se vor juca, vor învăța, vor participa la ateliere de creativitate și vor viziona filme. Ei vor descoperi lucruri noi într-un mod distractiv, într-o serie de activități structurate în felul următor:

Luni: 14.00-15.00 "Cartea nu e în vacanță!" și 15.00 - 16.00 "Hai la joacă!"

Marți: 14.00-15.00 "Atelier de creativitate", 15.00 - 16.00 "Ora poveștilor" 

Miercuri: 14.00-15.00 "Știai că?", 15.00 - 16.00 "Hai la joacă!"

Joi: 14.00-16.00 Lucru manual - șezătoare

Vineri: 14.00-16.00 Cinema la bibliotecă

"Îmi doresc ca, timp de două ore, să ofer copiilor și altceva decât calculator, tabletă, internet", spune Nicoleta Man, bibliotecar. "Activitățile, pe care le vom desfășura în fiecare zi, stimulează creativitatea, atenția, curiozitatea și cultivă dragostea pentru carte".

Programul "O LUNĂ ÎN BIBLIOTECĂ" debutează săptămâna viitoare.

Înscrierile au loc săptămâna aceasta. Pentru detalii: Nicoleta Man, bibliotecar - coordonator proiect.

 

08.01.2017
Ministrul Agriculturii, Petre Daea, în vizită la Ibănești
Ministrul Agriculturii, Petre Daea, în vizită la Ibănești
Comuna noastră l-a avut ieri oaspete pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, vizită-surpriză care se numără printre deplasările pe care acesta le face în mod regulat pentru a se informa asupra activității din diverse zone ale țării.

"Mă interesează în mod deosebit felul în care se lucrează aici și ce inițiative locale au început să se contureze, în așa fel încât să le dezvoltăm, să le proiectăm la nivelul zonei și apoi să le dăm exemplu în întreaga țară", a spus ministrul. 

Petre Daea s-a întâlnit cu primarul Dan Vasile Dumitru, a mers la stâna din Obârșie, s-a interesat despre inițiativele locale, vizitând fabrica Mirdatod. Necesitatea elaborării unei strategii comune de acțiune minister-mass media, pentru o mai bună promovare a produselor românești, și sprijinirea agriculturii ecologice sunt câteva dintre aspectele pe care Mircea și David Todoran, de la Mirdatod, le-au subliniat în discuțiile avute cu ministrul.

Aspecte și impresii din vizita în Ibănești

07.24.2017
Invitație la vâltoare!
Invitație la vâltoare!
Duminică, 23 iulie, cu începere de la ora 11.00, sunteți invitați la evenimentul cultural "La vâltoare". Manifestarea are mai multe componente: la ora 11, la muzeul din Căminul Cultural din Ibănești Sat, se spune "Povestea Pănurii" și continuă, la vâltoarea lui Dumitru Suceava, din Ibănești Sat, cu "Povestea piuei", "Povestea vâltorii" și "Spălatul țesăturilor în vâltoare".

 În esență, este vorba de o activitate de cercetare în teren, derulată de Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș (C. J. C. T. E. A.), care prilejuiește punerea în scenă a obiceiurilor legate de vâltoare. "Valea Gurghiului, zona Mureșului Superior sunt regiuni care își păstrează tradițiile mai bine decât alte părți, zona de câmpie, de exemplu", spune Anna Náznán, referent cultural în cadrul Centrului de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, din cadrul C. J. C. T. E. A., care ne-a mărturisit intenția de a reveni în Ibănești și pentru alte obiceiuri, cum ar fi șezătoarea și claca.

Programul, gândit de Dorina Farcaș, director Cămine Culturale Ibănești, va fi susținut de Grupul Folcloric Ibășteana, aflat sub coordonarea acesteia.

Acțiunea va fi filmată și fotografiată, astfel încât obiceiurile și poveștile din Ibănești legate de această ocupație să rămână înregistrate în arhiva Centrului de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale. Protejarea patrimoniului cultural tradițional și promovarea acestuia în circuitul național de valori sunt doar câteva dintre misiunile Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș.

Sunteți așteptați cu drag la acest eveniment special, îmbrăcați în număr cât mai mare în straie populare!

 

07.19.2017
Slujbă de sfințire la stâna din Poiana Obârșii
Slujbă de sfințire la stâna din Poiana Obârșii

Stâna din Poiana Obârșii a fost binecuvântată și sfințită ieri, 13 iunie, de preoții Oprea Eugen, Franc Florin și Someșan Tudor Toma, în prezența membrilor Comitetului Consultativ al Composesoratului Ibănești.

Poiana Obârșii este una dintre cele șase locații din România în care au fost construite stâne la standarde europene, în cadrul proiectului de cooperare elvețiano-român, „Modele agricole sustenabile pentru zona muntoasă”. Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea modelelor agricole din zona montană a României prin integrarea activităților tradiționale în sistemul economic modern.

S-a urmărit îndeplinirea următoarelor deziderate: maxima igienă alimentară, confortul animalelor, refacerea covorului ierbos, independență energetică, cursuri de formare profesională, precum și valorificarea produsului final printr-un brand – „De La Munte”.

Am avut în vedere întregul proces de obținere a produsului, de la iarbă până la brânza tradițională, cu respectarea normelor de igienă”, explică Ioan Agapi, director executiv al Federației Agricultorilor de Munte „Dorna” Vatra Dornei, una dintre organizațiile implicate în realizarea proiectului (alături de Agrom-RO, Romontana, Fundația „Open Fields” și Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Bergbiete – SAB).

Cei șase beneficiari direcți ai proiectului sunt: Composesoratul Ibănești (Mureș), Asociația Crescătorilor de Oi Străcioru, din Bistrița Bârgăului (Bistrița-Năsăud), Asociația Crescătorilor de Animale (Tulgheș), Asociația producătorilor Montani Fărcașa (Neamț), Asociația de Dezvoltare Rurală Grințiesul Broșteni (Suceava) și Obștea Năruja (Vrancea).

 

06.29.2017
Dublă lansare de carte la Căminul Cultural din Ibănești Sat
Dublă lansare de carte la Căminul Cultural din Ibănești Sat

Duminică, 28 mai, vă invităm la un eveniment special: lansarea a două volume - "De la lume adunate”, de Mihai Teodor Nașca și „Vis creț pe Gurghiu”, de Carmen – Ioana Frandeș.

Începând cu ora 16, la Căminul Cultural din Ibănești Sat, are loc evenimentul de lansare a volumelor „De la lume adunate”, de Mihai Teodor Nașca, cunoscut pentru emisiunile de folclor,  și „Vis creț pe Gurghiu”, de Carmen – Ioana Frandeș.

La doar 21 de ani, Carmen-Ioana Frandeș, cu rădăcini în Ibănești, își face debutul literar cu volumul de poezie și proză „Vis creț pe Gurghiu”. Tânăra autoare scrie deja de ceva vreme pe blogul curlydreamsblog.com, dar cartea de față este rodul unui context special, al unor motivații și trăiri aparte, care au inspirat-o. „Sunt gânduri tinerești crețe, adică diferite, pentru că fiecare creț este diferit, niciun creț nu seamănă cu celălalt”, spune Carmen-Ioana Frandeș. Foarte curând va urma o nouă carte care, cel mai probabil, va avea aceeași structură, poezie-proză-poezie, ne asigură tânăra autoare.

În „Cuvânt înainte”, Mihai Teodor Nașca povestește cum a luat naștere „De la lume adunate”. „Încă de prin anul 2005, când lucram în presa scrisă mureșeană, gândul meu a fost să surprind momente și povești din lumea celor care se apleacă asupra cântecului tradițional românesc. Fie că se află la început de drum, fie că au în spate istorii și ani de experiență, toate acestea s-au regăsit într-un săptămânal mureșean de la acea vreme, „Informația de Mureș”. Se adunau rând pe rând poveștile acestor oameni, în paginile de ziar, iar istorisirile mi le făceau de regulă după ce terminam de filmat emisiunea „Viața Satului Mureșean” la Televiziunea Tîrgu Mureș (…) Apoi piața media s-a diversificat, opțiunile tehnice s-au multiplicat și o parte dintre aceste interviuri și-au găsit locul pe blogul personal, www.mihainasca.wordpress.com, dar și în alte publicații sau site-uri. Poate că acela a fost momentul în care aceste informații conținute în interviuri au început să fie accesate, citite și tot atunci au venit și primele îndemnuri de a le cuprinde pe toate într-o carte. Cu trecerea timpului deveneau tot mai multe și nu mică mi-a fost surprinderea ca să văd atunci când le-am contabilizat că sunt peste o sută de interviuri. Ca și element central al interviurilor se va regăsi întrebarea legată de definirea folclorului, însă este posibil ca atunci când lecturați cele scrise, să descoperiți noi valențe ale interpreților de folclor, lucruri mai puțin știute sau alte sensibilități ale acestora. Tot aici veți găsi descrieri ale unor zone folclorice, discuții cu etnologii vremii și multe altele.”

06.29.2017
1 IUNIE, sărbătoarea copilăriei
1 IUNIE, sărbătoarea copilăriei

Miercuri, 31 mai, la căminele culturale din Ibănești, Ibănești Pădure, Dulcea și la sala de manifestări din Isticeu au loc mai multe acțiuni dedicate celor mici: teatru de păpuși, baloane, profesorul trăznit, picturi pe față.

Ora 10 - sala de manifestări Isticeu: teatru de păpuși și baloane

Ora 10 - căminul cultural Dulcea: profesorul trăznit și picturi pe față

Ora 11.30 - căminul cultural din Ibănești Pădure: profesorul trăznit și picturi pe față

Ora 12 - căminul cultural din Ibănești: teatru de păpuși și baloane 

11.08.2017
Producători din Ibănești la "Târgul Cetății. Târg de produse alimentare locale"
Producători din Ibănești la "Târgul Cetății. Târg de produse alimentare locale"

Mirdatod IbăneştiBerea Lăpuşna, legumele și conservele lui Eugen și Monica Dan, producători de legume, vor fi prezente la "Târgul Cetății. Târg de produse alimentare locale"!

Între 11 și 14 mai, la Târgu Mureș, pe Bulevardul Cetății, are loc Târgul Cetății. Târg de produse alimentare locale, care adună aproximativ 50 de producători și sute de produse locale.

"Promovăm producătorii locali și încurajăm consumul de produse sănătoase autohtone", spun organizatorii, care sunt încrezători că evenimentul se va bucura de succes și că va deveni cel puțin bianual, cu un număr de participanți tot mai mare de la o ediție la alta.

 

05.10.2017
CLIMATE KIC 2014-2020
CLIMATE KIC 2014-2020
Partener unic în România al Programului CLIMATE KIC 2014-2020, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează înscrieri pentru participarea la sub-programul Pioneers into Practice.

CLIMATE KIC este cel mai mare parteneriat public-privat de inovare din Europa concentrat asupra schimbărilor climatice, format din companii dinamice, instituții academice de renume și sectorul public. În cadrul programului, CCIAT facilitează integrarea activităților în România, prin derularea mai multor pachete de servicii.

Pioneers Into Practice își propune să ofere experților din domenii legate de schimbările climatice o experiență în tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon printr-o combinație de învățare bazată pe practică și ateliere de lucru. „Pionerii” sunt încurajați să iasă din zona de confort, să efectueze stagii în sectoare de activitate diferite de cele în care activează, să dezvolte o abordare interdisciplinară, să testeze o cultură organizațională nouă, urmărindu-se și capacitatea de adaptare la un mediu nou. În acest sens, în cursul anului trecut, CCIAT a selectat 6 „pionieri” care au desfășurat stagii în regiunile europene partenere ale programului.

Mai multe detalii: Pioneers into Practice

04.25.2017
APIA: Ajutoare excepționale pentru producătorii de lapte
APIA: Ajutoare excepționale pentru producătorii de lapte
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Mureș aduce la cunoștință producătorilor agricoli că în data de 12 aprilie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253, Hotărârea nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor.

Ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte, persoane juridice (PJ), persoane fizice (PF), persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale (II), şi intreprinderi familiale (IF) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a. Deţin un efectiv de vaci de lapte de minim 3 şi maxim 9 capete, pe beneficiar, identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) la data depunerii cererii;

b. Au livrat/vândut direct minim 4 tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;

c. Să deţină Registrul Individual al Exploataţiei (RIE) cu cod ANSVSA;

d. Produc şi livrează/vând direct lapte la data depunerii cererii. Producătorii de lapte care dețin un efectiv de vaci de lapte mai mic de 3 capete sau mai mare de 9 capete nu beneficiază de prevederile prezentei hotărâri.

Cererile pentru această schemă de ajutoare de adaptare excepţională destinată producătorilor de lapte se depun la Centrul Judetean APIA Mureș până la data de 2 mai 2017, inclusiv, însoţite de următoarele documente (care se prezintă şi în original):

a. Copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică;

b. Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF;

c. Copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte existente în exploataţie la data depunerii cererii;

d. Copie de pe prima şi ultima pagină din RIE, din care să rezulte numărul de vaci existente în exploataţie la data depunerii cererii;

e. Extras din RNE care atestă numărul de vaci de lapte identificate şi înregistrate la data depunerii cererii detaliat pe crotalii;

f. După caz copii de pe facturi sau de pe fila din carnetul de comercializare sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare pentru producătorii care efectuează vânzarea laptelui prin automate de lapte, prin care să se ateste livrarea/vânzarea direct a minim 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016;

g. După caz:

 • copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017;
 • copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vânzarea directa datată în anul 2017;
 •  copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puţin o dispoziţie de încasare a valorii/documente fiscal aferente laptelui comercializat în anul 2017
 • copie de pe cel puţin o factură de vânzare directă a laptelui în anul 2017, prin PFA, II, IF, PJ; h. Dovadă cont bancar activ bancă/trezorerie. Plățile pentru ajutoarele de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor se efectuează până la data de 30 iunie 2017.

DIRECTOR EXECUTIV SĂVÂȘCĂ DANIEL OVIDIU

 

04.25.2017