Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Politica de utilizare a cookie-urilor | Protectia datelor cu caracter personal

Dezbateri publice

ANUNŢ cu privire la Proiectul de buget al comunei Ibănești pe anul 2021

În temeiul prevederilor art. 39 (3) din Legea nr. 273/2006, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de buget pe anul 2021 şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Ibăneşti, în şedinţa ordinară din data de 23 aprilie 2021.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria comunei Ibăneşti, Registratură – Compartiment relaţii cu publicul şi registrul agricol, str. Principală, nr. 708, până la data de 8 aprilie 2021 ora 16,00 sau se vor comunica prin fax la nr. 0265-538112 sau prin e-mail, la adresa: ibanesti@cjmures.ro

PRIMAR,

Dan Vasile-Dumitru

► Consultare publică pentru proiectul de buget al comunei Ibănești pe anul 2021

 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și bugetului veniturilor proprii pe anul 2021

 Anexa 1 - Indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiție pentru anul 2021

 Anexa 2 - Venituri și cheltuieli 

 Anexa 3 - Bugetul serviciului public de alimentare cu apă și calizare 

 REFERAT privind elaborarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2021

 RAPORTUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE privind elaborarea bugetului local pentru anul 2021