Politica de protecție a datelor personale

Website-ul pe care îl vizitați aparține Primăriei Comunei Ibănești, cu sediul pe Str. Principală, Nr. 708, Cod poștal 547325, Comuna Ibănești, Județul Mureș, Telefon: 0265-538300/ Fax 0265-538112, Email: ibanesti@cjmures.ro

Ne-aţi acordat încredere vizitând website-ul nostru și ne luăm angajamentul să protejăm toate informaţiile personale pe care ni le încredinţaţi şi să le utilizăm conform legii sau consimţământului dumneavoastră. Acest document descrie cum folosim şi cum procesăm datele dumneavoastră personale.

Ibanesti.ro încearcă să protejeze cât mai mult posibil dreptul privind confidențialitatea și imaginea utilizatorilor site-ului. Intenția noastră este aceea de a oferi utilizatorului site-ului o experiență online sigură.

Datele personale pe care le prelucrăm

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi prin intermediul formularului "Sesizează o problemă", unde trebuie să completați câmpurile cu nume, prenume, adresă, adresă de email și număr de telefon. Aceste date ne sunt necesare pentru a identifica persoana care ne scrie, pentru contactarea acesteia și rezolvarea rapidă a problemei anunțate.

De asemenea, colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal - nume, email și IP - atunci când comentați postările și informațiile de pe Ibanesti.ro, folosind platforma Disqus integrată în website. Ibanesti.ro NU are formular de înregistrare și NU trimite newsletter-uri utilizatorilor.

Transferul datelor către terțe părți

Folosim datele pe care le furnizați exclusiv pentru a efectua și a îndeplini serviciul pe care l-ați solicitat, cu excepția cazului în care o utilizare ulterioară este permisă prin lege, obligatorie sau ați fost de acord cu alte declarații de consimțământ. Datele pot fi furnizate partenerilor/ prestatorilor contractați pentru executarea unor obligaţii contractuale în legătură cu serviciul/ produsul pe care l-ați solicitat.

Plugin-uri sociale

Pagina noastră de internet utilizează „plugin“-uri de la operatorii de reţele sociale (de ex.: www.facebook.com, www. twitter.com), de la platforma Disqus, de la Google. Toate aceste plugin-uri ale operatorilor terți sunt marcate clar pe pagina noastră de internet.

La accesarea paginilor noastre de internet care conţin un astfel de plugin, browser-ul dvs. va realiza o conectare directă la serverul respectivului operator terț. Conţinutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului reţelei sociale direct către browser-ul dvs. şi va fi integrat de acesta în pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului, operatorul primeşte informaţia că aţi accesat pagina noastră. În cazul în care în timpul vizitării paginii noastre de internet este în derulare o sesiune de conectare (de ex. sunteți conectat la Facebook, Twiter, Gmail), vizita poate fi atribuită contului respectiv de utilizator. În cazul în care interacţionaţi cu plugin-ul, informaţia respectivă este transmisă operatorului terț şi este salvată acolo.

Dacă doriţi să împiedicaţi colectarea datelor dvs. de către operatorul terț prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectaţi (adică să vă delogaţi) de la serviciul operatorului înainte de vizitarea paginii noastre de internet. De asemenea, puteți împiedica din site-ul nostru transmiterea datelor către fiecare tip de plugin, din pagina Politică de utilizare Cookie-uri.

Informaţii privind scopul şi volumul stocării de date precum şi privind procesarea ulterioară, utilizarea şi drepturile de care beneficiaţi, precum şi posibilităţile de setare puteţi găsi în precizările operatorului terț referitoare la protecţia datelor, care nu au legătură cu această declaraţie cu privire la protecţia datelor. În privinţa operatorului „Facebook“ - găsiţi aceste directive la adresa http://www.facebook.com/policy.php, "Twitter" - la adresa https://twitter.com/en/privacy, "Google" - adresa https://policies.google.com/privacy

În ceea ce privește platforma Disqus, pentru a comenta puteți să vă conectați folosind conturile de Facebook, Twitter și Google. În acest caz, Disqus va primi de la respectivii operatori date precum profilul public, lista prietenilor, adresa de email. Prin crearea unui cont pe Disqus, acesta stochează datele dumneavoastră (nume, adresă de email și IP) pentru a facilita viitoarele autentificări. În privinţa operatorului „Disqus“ găsiţi informații privind Politică de confidențialitate la adresa https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.

Ibanesti.ro nu îşi asumă răspunderea pentru directivele de protecţie a datelor şi procedurile paginilor de internet mai sus menționate.

Durata stocării

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse în momentul în care nu mai sunt necesare, în mod rezonabil, scopurilor autorizate sau atunci când vă retrageți consimțământul (acolo unde este cazul) și nu mai este necesar, din punct de vedere legal, că noi să mai stocăm în continuare aceste date. Cu toate acestea, vom reține datele dumneavoastră cu caracter personal, acolo unde este necesar că noi să susținem sau să vă apărăm pe dumneavoastră sau alte persoane împotriva oricăror revendicări legale, până la sfârșitul perioadei relevante de păstrare sau până când revendicările în cauza au fost soluționate.

Securitatea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt securizate împotriva amenințărilor și noi ne asigurăm că acestea sunt protejate de măsuri de securitate corespunzătoare. Dacă descoperim orice încălcare a datelor cu caracter personal, care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom informa Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Veți fi informat cu privire la încălcarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acest lucru duce la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile tale.

Drepturile utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute de lege:

Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la ține pe care le deținem;

Dreptul la corectarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimțământ. Retragerea consimtamântului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimtamântului de dinaintea retragerii acestuia;

Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, când prelucrarea nu mai este necesară sau când prelucrarea respectivă este contrară legii;

Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să transmitem o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de dumneavoastră către o entitate indicată de dumneavoastră.

În cazul în care aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal sau dacă doriți să ne trimiteți o cerere sau să va exercitați oricare dintre drepturile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la nicolae.dumbrava2@gmail.com. Vom analiza fiecare cerere și vă vom informa cu privire la acțiunile întreprinse, în cel mai scurt timp posibil, în termen de maximum o lună de zile. În cazul în care vom avea nevoie de mai multe informații de la dumneavoastră sau dacă întâmpinăm dificultăți în soluționarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de mai mult timp pentru a efectua o analiză corespunzătoare a cererii dumneavoastră.

În cazul în care veți considera că nu am reușit să va soluționăm toate cererile sau dacă nu sunteți mulțumit de răspunsurile noastre, puteți depune o petiție la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteți, de asemenea, să apelați la instanțele de judecată.

Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați cu privire la datele dvs cu caracter personal și pentru că ați alocat o parte din timpul dvs citirii notificării noastre cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prezenta Politică de confidențialitate se aplică din dată de 25.05.2018.