Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Politica de utilizare a cookie-urilor | Protectia datelor cu caracter personal

Știri și anunțuri

Solicitări pentru autorizație de mediu - 27.11.2020
Solicitări pentru autorizație de mediu - 27.11.2020
Anunțuri de solicitare de AUTORIZAȚIE DE MEDIU, din data de 27.11.2020.

SC Andraluc VMA SRL

SC Todoran & Silver ERL

SC Geolary SRL

SC Matiflor SRL

Orice informații, sugestii și contestații privind impactul asupra mediului se pot obține la sediul APM Mureș, str Podeni, nr. 10, tel 0265.314.984, 314.987, fax. 0265.314.985, în termen de 10 zile de la publicare.

 

11.27.2020
Pentru persoanele fără venituri, amenzile neachitate se pot înlocui cu munca în folosul comunității
Pentru persoanele fără venituri, amenzile neachitate se pot înlocui cu munca în folosul comunității
Pentru persoanele fără venituri și bunuri urmăribile, amenzile neachitate se pot înlocui cu munca în folosul comunității, informează Serviciul Public de Impozite și Taxe Ibănești.

În cazul amenzilor neachitate, pentru persoanele care nu au venituri sau bunuri urmăribile, și, prin urmare, nu se poate porni executarea silită, există posibilitatea înlocuirii acestora cu munca în folosul comunității.

În acest sens, serviciul va sesiza instanța de judecată în vederea înlocuirii amenzii cu obligativitatea prestării unei activități în folosul comunității, potrivit O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare și O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al prestării unei activități în folosul comunității, cu modificările și completările ulterioare. După emiterea sentinței, Serviciul Public de Impozite și Taxe Ibănești va radia procesele verbale de contravenție din evidențele fiscale, urmând a fi pusă în aplicare sentința de executare a unei activități în folosul comunității.

Persoanele cu amenzi neachitate, care nu au venituri și bunuri urmăribile și doresc înlocuirea acestora cu munca în folosul comunității, sunt rugate să contacteze telefonic Primăria Ibănești, telefon: 0265.538.300.

11.24.2020
Asociația Crescătorilor de Animale "Ovidius" Brădețelu acordă compensațiile bănești aferente anului 2020
Asociația Crescătorilor de Animale "Ovidius" Brădețelu acordă compensațiile bănești aferente anului 2020
Asociația Crescătorilor de Animale "Ovidius" Brădețelu acordă proprietarilor de animale compensațiile bănești aferente anului 2020.

Compensațiile bănești sunt în valoare de:

⇒ 600 lei/ cap de bovină (bovine adulte și tineret bovin între 6 luni și doi ani) 

⇒ 160 de lei/ cap de ovină, respectiv caprină. 

 Sumele se distribuie de către șefii de stână, pe bază de tabel, iar sumele care depășesc 5.000 de lei se virează pe card. Valoarea totală a compensațiilor bănești este de 535.000 lei.

Pentru pășunea Lunci, beneficiarii compensațiilor bănești sunt rugați să îl contacteze pe Zaharie Gliga, secretarul Asociației Crescătorilor de Animale "Ovidius" Brădețelu.

Persoanelor cărora consiliul director al asociației le-a solicitat adeverința de la medicul veterinar pentru a se putea face încărcătura de animale pe trupurile de pășuni și nu au adus-o până la data stabilită pentru depunerea cererii la APIA li se va diminua cuantumul compensației pentru fiecare specie de animal cu 30%.

 

11.23.2020
Plăți online, prin Ghiseul.ro, către Primăria Ibănești
Plăți online, prin Ghiseul.ro, către Primăria Ibănești

Primăria Ibănești a finalizat înregistrarea în Sistemul Național Electronic de Plată Online (S.N.E.P), ceea ce înseamnă că cetățenii își pot achita obligațiile de plată online, cu cardul, prin intermediul platformei Ghiseul.ro. 

Plata taxelor, a impozitelor și amenzilor către Primăria Ibănești se poate face și online, folosind cardul bancar, prin accesarea platformei Ghiseul.ro - indiferent de locul în care se află persoana care plătește și fără să mai fie nevoie de deplasarea acesteia la sediul primăriei. Confirmarea plății este imediată și va fi primită pe email. De asemenea, platforma afișează utilizatorului atât situația obligațiilor de plată, cât și istoricul plăților efectuate. 

"Înrolarea Primăriei Ibănești în Ghiseul.ro înseamnă timp câștigat pentru locuitorii comunei, inclusiv pentru persoanele care nu au domiciliul în Ibănești, dar care au aici obligații de plată, eficiență crescută și reprezintă și o măsură de siguranță în contextul pandemiei, când se recomandă limitarea interacțiunilor și deplasărilor", subliniază Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibănești. 

Crearea contului de utilizator se face rapid, în câțiva pași

Pentru a beneficia de toate funcționalitățile platformei, este necesară crearea unui cont pe site și autentificarea pe acesta.

Pasul 1. Intrați pe site-ul www.ghiseul.ro. Optați pentru secţiunea „Creare Cont”

 Pasul 2 Se deschide o pagină în care sunt solicitate datele dumneavoastră. Aceasta cuprinde trei secţiuni: Verificare CNP, Validare card şi Trimitere e-mail. Primul pas este verificarea CNP-ului. Pentru aceasta, trebuie să introduceți codul numeric personal și să apăsați butonul „Trimitere cerere”.

 Pasul 3. În aceeaşi pagină, apar mai multe câmpuri goale pe care trebuie să le completați: nume şi prenume, număr de telefon, adresă de email. Ultimul câmp liber este destinat introducerii codului de securitate care este specificat în pagină. Bifați căsuţa prin care accepați să fiți de acord cu procesarea datelor oferite pentru a primi datele de acces în cadrul platformei ghiseul.ro. Apăsați butonul „Trimite cerere”. 

 Pasul 4. Validarea cardului: în câmpul liber trebuie introdus numărul cardului cu care se vor efectua plățile. Atenție: titularul cardului trebuie să corespundă cu solicitantul datelor de acces! După ce ați introdus numărul cardului, apăsați butonul „Aprobă”. 

 Pasul 5. Datele de acces în contul de pe platforma www.ghiseul.ro vă vor fi trimise pe adresa de mail pe care ați furnizat-o (emailul este trimis de SNEP - Sistemul Național Electronic de Plată Online).

După crearea contului, utilizatorul poate vizualiza obligațiile de plată către Primăria Ibănești (precum și către alte instituții dacă sunt acestea sunt înrolate în Ghiseul.ro, inclusiv ANAF). Plata se face printr-un click pe butonul "Plătește" din dreptul sumelor de plată.

De reținut

♦ La prima accesare a contului, se solicită schimbarea parolei trimise automat, cu una pe care o alegeți dumneavoastră. Platforma permite realizarea de plăți cu și fără autentificare, dar pentru a beneficia de toate funcționalitățile site-ului Ghiseul.ro este nevoie să vă faceți cont de utilizator.

♦ Datele de acces pot fi solicitate și de la sediul primăriei.

♦ Serviciul este disponibil atât persoanelor fizice, cât și juridice. Pentru obținerea datelor de acces, persoanele juridice sunt rugate să contacteze telefonic sau pe email Primăria Ibănești: email - ibanesti@cjmures.ro, telefon - 0265.538.300.

 

 

 

11.16.2020
Delegați sătești pentru satele Dulcea, Pârâu Mare, Zimți și Brădețelu
Delegați sătești pentru satele Dulcea, Pârâu Mare, Zimți și Brădețelu
Locuitorii satelor Dulcea, Pârâu Mare, Zimți și Brădețelu, care nu au consilieri locali aleși, vor fi reprezentați în ședințele Consiliului Local al comunei Ibănești de către patru delegați sătești.

Delegații sătești, aleși sâmbătă, 7 noiembrie, de către locuitorii din Dulcea, Pârâu Mare, Zimți și Brădețelu, sunt următorii:

Ciorăneanu Ștefan pentru satul Dulcea

Suciava Floarea-Stela pentru satul Pârâu Mare

Curtean Ioan pentru satul Zimți

Suciava Gheorghe-Vlad pentru satul Brădețelu

11.08.2020
Concurs pentru ocupare de post în cadrul Compartimentului Asistență Socială și Resurse Umane
Concurs pentru ocupare de post în cadrul Compartimentului Asistență Socială și Resurse Umane
Se organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, în structura aparatului de specialitate al Primarului comunei Ibănești, de consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul asistență socială și resurse umane.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

► studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în asistență socială, sociologie, litere, științe administrative sau drept.

Dosarul de concurs pentru înscriere, trebuie să conțină următoarele documente :

► formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008;

► curriculum vitae, modelul comun european;

► copia actului de identitate;

► copii ale diplomelor de studii; .

►copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Documentația necesară: anunțul concursului în formă integrală și bibliografia necesară, fișa postului, declarație pe proprie răspundere, formular pentru înscriere la concurs

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

⇒ 09 noiembrie 2020, ora 14:00 - data limită de depunere a dosarelor;

⇒ selecţia dosarelor: în termen de 5 zile lucratoare de la ultima zi de depunere a dosarelor;

⇒ 19 noiembrie 2020, ora 10:00  proba scrisă;

⇒ proba interviu: în termen de 5 zile lucrătoare de la data probei scrise;

Condiții generale pentru ocuparea funcției publice vacante
Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, art.465, alin. (1), respectiv:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

10.22.2020
Se preiau dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței
Se preiau dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței
Începând de vineri, 16 octombrie 2020, se pot depune dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire. Preluarea dosarelor complete se face până pe data de 20 noiembrie 2020, în intervalul orar 9:00 - 14:00, la sediul Primăriei Ibănești, Compartiment Asistență Socială și Resurse Umane.

Compartimentul Asistență Socială și Resurse Umane furnizează, începând de pe 16 octombrie, formularele tipizate și preia dosarele prin care se solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, pentru sezonul rece 2020-2021.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se încadrează în plafonul maxim de 750 de lei.

Dosarul pentru solicitarea ajutorului de încălzire trebuie să conțină următoarele acte:

➢ Cererea şi declarația pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, formular tip
➢ Copie după actele doveditoare privind componența familiei, copie CI/ BI, Certificat de naştere pentru copiii minori
➢ Dovada venitului net, realizat în luna anterioară depunerii cererii pentru toți membrii familiei peste 16 ani (Lista detaliată a actelor necesare este disponibilă
AICI).

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței

Conform reglementărilor în vigoare, cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței (cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri) acordat familiilor și persoanelor singure, este stabilit în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, după cum urmează:

Venit net mediu lunar              Cuantum ajutor  
(pe membru de familie/                (familie/
persoană singură)                       persoană singură)                          
➢     până la 155 lei                      54 lei/ lună
➢ 155,1 lei - 210 lei                      48 lei/ lună
➢ 210,1 lei - 260 lei                      44 lei/ lună
➢ 260,1 lei - 310 lei                      39 lei/ lună
➢ 310,1 lei - 355 lei                      34 lei/ lună
➢ 355,1 lei - 425 lei                      30 lei/ lună
➢ 425,1 lei - 480 lei                      26 lei/ lună
➢ 480,1 lei - 540 lei                      20 lei/ lună
➢ 540,1 lei - 750 lei                      20 lei/ lună

♦ Important: LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului

Aprobarea sau, după caz, neaprobarea cererii privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței se face prin dispoziția scrisă a primarului comunei Ibănești.

 

10.16.2020
Începe încheierea de precontracte pentru branșarea la gaz
Începe încheierea de precontracte pentru branșarea la gaz
Primăria Ibănești începe în perioada imediat următoare încheierea de precontracte pentru branșarea gospodăriilor la rețeaua de distribuție a gazului. Precontractele sunt necesare depunerii cererii de finanțare pentru introducerea alimentării cu gaz.

Reprezentanții fiecărei gospodării din comuna Ibănești sunt așteptați, începând de luni, 5 octombrie, să semneze precontractele pentru branșare, cu un act de identitate valabil asupra lor.

Semnarea precontractelor se va face după următorul program:

♦ În zilele de luni: sala de manifestări de la Isticeu. Orele 10.00 -16.00.

♦ În zilele de marți și joi: căminele culturale din Dulcea și Ibănești Pădure. Orele 8.00 -16.00.

♦ În fiecare zi lucrătoare: Primăria Ibănești (bibliotecă). Orele 8.00 -16.00, respectiv 8.00-18.00 în zilele de miercuri.
Gospodăriile pentru care se semnează precontracte vor avea prioritate la branșare. Doar după finalizarea acestora, se va trece la branșarea gospodăriilor fără precontracte.
Proiectul nu include doar introducerea gazului, ci și branșarea gratuită a consumatorilor casnici.


INFORMAȚIE ACTUALIZATĂ: Începând de luni, 19 octombrie, încheierea precontractelor pentru branșarea gospodăriilor din comuna Ibănești la rețeaua de distribuție a gazului se face într-o singură locație, la sediul Primăriei Ibănești, după următorul program: în fiecare zi lucrătoare, între orele 8:00 - 16:00, respectiv 8:00 - 18:00, în zilele de miercuri.

Precontracte pentru punctaj maxim posibil de finanțare

Fără aceste precontracte, care susțin cererea de finanțare și demonstrează că în comuna Ibănești există suficiente solicitări pentru branșare, proiectul de introducere a gazului nu poate fi finanțat din fonduri europene.
În plus, pentru că este vorba, practic, de un concurs de proiecte la nivel național, obținerea finanțării depinde de realizarea unui punctaj foarte bun. În acest caz, atingerea punctajului maxim posibil depinde de încheierea de precontracte de branșare cu cel puțin 60% dintre gospodăriile din comună.

„Este nevoie de implicarea directă și de efortul întregii comunități. În acest moment, depinde foarte mult de fiecare dintre noi să adunăm precontractele necesare și să obținem un punctaj ridicat pentru un proiect care înseamnă un câștig imens pentru comuna noastră, în termeni de confort, bunăstare și calitate a vieții”, subliniază primarul comunei Ibănești, Dan Vasile Dumitru.

Pentru semnarea precontractelor sunt așteptați inclusiv proprietarii de cabane și case de vacanțe din comună.

10.17.2020
Alegeri locale 2020. Cum s-a votat în Ibănești, în procente
Alegeri locale 2020. Cum s-a votat în Ibănești, în procente
Locuitorii comunei Ibănești l-au reales, duminică, 27 septembrie, pe Dan Vasile-Dumitru drept primar al comunei. Procentele voturilor acordate pentru mandatul de Primar și pentru Consiliul Local al Comunei Ibănești arată în felul următor:

♦ Primar

61% dintre alegători l-au votat pe primarul în funcție, Dan Vasile-Dumitru (PSD)
⇒ 35% dintre alegători l-au votat pe candidatul PNL, Florin Matei
4% dintre alegători l-au votat pe candidatul PMP, Cosmin Bloj.

♦ Consiliu Local 

⇒ 54% - Partidul Social Democrat
37% - Partidul Național Liberal 

8% - Partidul Mișcarea Populară
1% - PRO România

Prezență la vot de 63% 

La nivelul comunei, prezența la vot a fost de 63% (din 3.507 de alegători prevăzuți în listele electorale, la cele patru secții de votare din Ibănești s-au prezentat 2.226 de alegători).
Procentul cel mai mare de participare s-a înregistrat la secția de votare din Isticeu cu 68,24% (331 de votanți), urmată de Dulcea cu 66.44% (594 votanți), Ibănești Pădure cu 62,66% (475 votanți) și Ibănești, cu 62,62% (826 votanți) - potrivit prezenta.roaep.ro.

Atmosfera zilei de duminică, 27 septembrie (FOTO)

09.28.2020
Rectificare a bugetului local al comunei Ibănești
Rectificare a bugetului local al comunei Ibănești
Consiliului Local al comunei Ibănești a aprobat astăzi, 21 septembrie, în ședință desfășurată în sistem de videoconferință, proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe anul 2020, inițiat de primarul comunei, Dan Vasile Dumitru.  

Rectificarea vine ca urmare a majorării veniturilor la bugetul local al comunei Ibănești și include creșterea sumelor destinate cheltuielor în mai multe domenii de impact pentru locuitorii comunei.

Printre domeniile atinse: lucrări la capela mortuară din Ibănești (racordare la electricitate), branșări și contorizări la serviciul de alimentare cu apă, sistemul de iluminare, proiectul de introducere a alimentării cu gaze naturale în comună, extinderea sistemului de avertizare și semnalizare de incendiu la școala din Ibănești, închirierea unui microbuz, în completarea celui școlar, destinat transportului elevilor.

09.21.2020
Se primesc solicitări pentru tichete sociale pe suport electronic în cuantum de 500 lei/ an școlar pentru sprijin educațional.
Se primesc solicitări pentru tichete sociale pe suport electronic în cuantum de 500 lei/ an școlar pentru sprijin educațional.
Începând cu data de 31.08.2020, Primăria Comunei Ibănești demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic în cuantum de 500 lei/ an școlar pentru sprijin educațional.

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 133/2020 privind acordarea unui sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 lei/an școlar, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.
Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:
♦ Să aibă domiciliu/reședința pe raza comunei Ibănești
♦ Pentru copiii înscriși în învățământul de stat preșcolar venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 este de 284 lei.
♦ Pentru copiii înscriși în învățământul de stat primar și gimnazial venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 este de 1.115 lei.
♦ Să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală în anul școlar 2020-2021.

Pentru anul școlar 2020-2021, cererile (se pot descărca de aici) se depun de către reprezentantul familiei, în perioada 31.08.2020-08.09.2020 la sediul Primăriei Ibănești, la Compartimentul Asistență Socială, însoțite de următoarele acte doveditoare:
♦ Acte de identitate părinți (original și copie)
♦ Certificatele de naștere ale copiilor (original și copie)
♦ Certificat de căsătorie părinți
♦ Dovada înscrierii la grădiniță/școală
♦ Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de autoritățile competente, mandate poștale de plată, extrase de cont,
Prima evaluare a cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare se va realiza în perioada 08.09.2020-14.09.2020, iar ulterior Compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei Ibănești va înainta lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului Județului Mureș până la data de 15.09.2020.
Informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numărul 0265/ 538300.


 

09.04.2020
Trei pentru primărie!
Trei pentru primărie!
Astăzi, 28 august, a început campania electorală pentru alegerile locale. 

În fața alegătorilor din Ibănești se prezintă trei candidați la funcția de primar: Dan Vasile Dumitru, Cosmin Bloj și Florin Matei, toți trei având experiența unor competiții electorale anterioare.

Dan Vasile Dumitru (PSD)

Primarul în funcție al comunei

Profesie: profesor matematică-fizică, jurist

Cosmin Bloj (PMP)

Actual consilier local

Profesie: mecanic conducător autor

Florin Matei (PNL)

Actual consilier local

Profesie: informatician

Campania electorală se încheie sâmbătă, 26 septembrie, ora 07.00, cetățenii urmând să-și exercite dreptul de vot duminică, 27 septembrie.

 

09.04.2020
Masca de protecție devine obligatorie în unele spații publice deschise din comuna Ibănești
Masca de protecție devine obligatorie în unele spații publice deschise din comuna Ibănești
Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, devine obligatorie în mai multe spații publice deschise de pe raza comunei Ibănești - purtarea măștii de protecție în unele spații publice deschise este obligatorie la nivelul întregului județ începând cu 08.08.2020, ora 00:00 (de la această măsură sunt exceptați copiii cu vârsta mai mică de 5 ani).

Comitetul Local Pentru Situații de Urgență Ibănești a hotărât astăzi, 7.08.2020, obligativitatea purtării măștii de protecție în următoarele zone de pe teritoriul comunei:

→  parcuri 

→  stații de autobuz

→  de-a lungul drumului județean DJ153C, Reghin-Lăpușna pe porțiunile:

  • de la Podul Hodacului până la magazinul mixt "SC ComProdFăget SRL" (sat Ibănești, nr. 857).

  • de la Școala Gimnazială Ibănești la Postul de Poliție Ibănești.

  • Ibănești Pădure, de la service-ul auto "SC Ibășteanca Service SRL" până la intersecția cu drumul Pripon.

♦ Purtarea măștii de protecție în spații publice deschise devine obligatorie, la nivelul întregului județ, prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgențăîn următoarele zone:

→ piețe agroalimentare, piețe auto, locații de tip bazar sau târguri de produse. 

→ în zone și spații de așteptare exterioare (ale farmaciilor, unităților spitalicești, ambulatoriilor de specialitate, entități care oferă servicii pentru populație - instituții publice, supermarketuri etc).

→ la toate evenimentele publice, de orice natură, cu respectarea numărului de participanți prevăzut de legislație.

→ artere pietonale intens circulate și în spațiile publice deschise aferente obiectivelor turistice. 

De asemenea, la nivelul întregului județ, toate magazinele care comercializează produse de panificație trebuie să ia măsuri pentru preambalarea acestora, iar acolo unde nu este posibil se va suplimenta personalul care servește la raft, astfel încât manipularea produselor și încasarea banilor să se realizeze de persoane diferite, echipate corespunzător. Lăzile pentru transportul produselor de panificație trebuie dezinfectate după fiecare utilizare.

 

08.07.2020
Noul Plan Urbanistic General (PUG) al comunei Ibănești a fost aprobat
Noul Plan Urbanistic General (PUG) al comunei Ibănești a fost aprobat
Planul Urbanistic General (PUG) actualizat al comunei Ibănești a fost aprobat în ședința ordinară a Consiliului Local Ibănești, care a avut loc miercuri, 8 iulie.

Primarul comunei Ibănești, Dan Vasile Dumitru, a propus miercuri, 8 iulie, Consiliului Local spre analiză și adoptare proiectul de hotărâre privind Actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism, etapa finală a demersului derulat de Primăria Ibănești pentru realizarea noului PUG. 

Planul Urbanistic General actualizat (poate fi consultat aici, pentru fiecare sat în parte) și regulamentul aferent acestuia au fost adoptate prin vot unanim, devenind din acest moment baza legală a aprobării certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire și planurilor de dezvoltare economico-sociale ulterioare. 

♦ Prin Planul de Urbanism General actualizat al comunei Ibănești, au fost introduse în intravilan zone noi, fiind vorba de spații în care exista intenția de construire, dar aflate în extravilan (înseamnă mărirea intravilanului cu 2,93 ha, rezultând un intravilan total al comunei de 1213,81 ha), dar și scoaterea din intravilan a unor zone în care, din cauza terenului, a geografiei, a amplasării, a lipsei căilor de acces nu se poate construi. "În Tireu, de exemplu, s-a redus din suprafețe. Era foarte răspândit și nu doar că erau zone în care nu se locuia, dar erau terenuri care nici nu se mai cultivau, nici nu se mai coseau și acelea făceau parte din intravilan. Atunci am propus spre dezvoltare alte zone, am mărit suprafața în locuri în care am constatat că începe să se construiască", arată primarul comunei Ibănești.

Actualizarea PUG, un demers vital pentru dezvoltarea comunei

Planul Urbanistic General (PUG) se referă la arealul în care se poate construi și, în acest fel, influențează direct dezvoltarea unei localități. Este cu atât mai important cu cât, în lipsa unui PUG valabil nu pot fi emise certificate de urbanism și autorizații de construire, ceea ce determină un blocaj grav pe zona de construcții, atât pentru proiecte de investiții/ afaceri, cât și pentru locuințe care nu pot fi demarate fără autorizațiile respective. 

♦ Dezvoltarea și dinamica localităților, tendințele și modificările apărute în decursul anilor impun actualizarea planurilor urbanistice generale (pentru a avea PUG-uri valabile). Actualizarea este un proces complex, care cuprinde, pe lângă etapa de proiectare și elaborare propriu-zisă, realizarea de studii, obținerea de avize care, la nivel național, se întind pe durata mai mulror ani.

Proces complex și îndelungat de avizare

Ca și calendar, noul PUG al comunei Ibănești a trecut prin mai multe etape: evaluarea planului existent pentru a se stabili unde trebuie extins intravilanul, delimitarea acestuia în teren, avizarea documentației de către toate agențiile și instituțiile descentralizate ale ministerelor.

♦ Obținerea avizelor, aproximativ 30, a reprezentat o etapă care a durat mai mult decât elaborarea în sine a noului PUG. „Până când se reușea obținerea unei părți din avize, expira termenul primelor avize obținute”, arată primarul comunei, Dan Vasile Dumitru. Planului propriu-zis și documentațiilor pentru avizare li s-au adăugat studiile de fundamentare realizate cu specialiști. De asemenea, în realizarea acestuia s-a avut în vedere existența monumentelor și vestigiilor istorice de pe teritoriul comunei, precum și suprapunerea zonei intravilane cu areale naturale protejate.

Realizarea noului PUG al comunei Ibănești a parcurs toate etapele prevăzute de legislația în domeniu și a primit avizele favorabile de la toate instituțiile abilitare. Noul Plan Urbanistic General al comunei Ibănești are valabilitate de zece ani. 

- Adina Gruia - 

 

07.09.2020
O stână modernă, inaugurată la Fătăciunea
O stână modernă, inaugurată la Fătăciunea
În Poiana Fătăciunea a fost inaugurată la începutul acestei săptămâni o stână modernă, utilată și construită la standarde europene - investiție a Asociației Crescătorilor de Animale "Ovidius" Brădețelu, din Ibănești. Cu această ocazie, a avut loc și slujba de sfințire a noii stâne.  

"Stâna lui Vancu" (șef de stână Vasile Todoran - Vancu) are spațiu generos pentru ciobanii care lucrează aici peste an, compartimentat în funcție de activitățile din stână. "Avem camere separate pentru prepararea brânzei, pentru depozitare și maturare, pentru fiert zărul și prepararea urdei, dormitor pentru ciobani, baie utilată cu cabină de duș, boiler, gresie, faianță și terasă spațioasă pentru vizitatori. Alimentarea cu energie electrică se face prin panouri solare", spune Zaharie Gliga, secretar în Consiliul Director al Asociației Crescătorilor de Animale Ovidius Brădețelu.

"Felicit Asociația Crescătorilor de Animale Ovidius Brădețelu pentru această realizare, care înseamnă creșterea calității vieții la stână și creșterea calității produselor de stână. Sper ca aceste proiecte ale asociației să continue și la celelalte stâne de pe pășunile comunei Ibănești", a spus primarul comunei Ibănești, Dan Vasile Dumitru, prezent la inaugurare.

În ultimii doi ani, pe pășunile comunei Ibănești, asociația a derulat, pe lângă lucrările de întreținere și de combatere a plantelor nedorite, proiecte de investiții pentru modernizarea sau construirea unor noi stâne: stâna de la Siriod a fost modernizată, iar la Brădețelu și în Lunci au fost construite stâne noi, din cherestea.

FOTO: Inaugurarea stânei din Poiana Fătăciunea

07.02.2020
Licitație publică pentru vânzarea a 15 parcele de teren din domeniul privat al comunei Ibănești
Licitație publică pentru vânzarea a 15 parcele de teren din domeniul privat al comunei Ibănești
Primăria Comunei Ibănești anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea a 15 de parcele de teren din domeniul privat al Comunei Ibănești, sat Brădețelu, situate în intravilan, în scopul construirii de case de vacanță și pensiuni.

Primăria Comunei Ibănești, având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ibănești nr. 30 din 15 mai 2020 privind aprobarea vânzării la licitație publică a unor parcele de teren din domeniul privat al Comunei Ibănești, anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea a 15 de parcele de teren din domeniul privat al Comunei Ibănești, sat Brădețelu, situate în intravilan, cu suprafața de 540 mp, 510 mp și o parcelă de 503 mp, în scopul construirii de case de vacanță și pensiuni (pentru anunț complet și numere cadastrale: Anunț licitație).

♦ Documentația de licitație împreună cu caietul de sarcini se pot obţine până la data de 7 iulie 2020 ora 12:00 de la registratura Primăriei Ibăneşti sau de pe site-ul instituției începând cu data de 24.06.2020.
♦ Ofertele de participare la licitaţie se depun într-un singur exemplar pentru fiecare parcelă împreună cu documentele necesare pentru participarea la licitație, la registratura Primăriei Ibăneşti până la data 15 iulie ora 12:00.
♦ Ședința publică de deschidere a ofertelor va fi în data de 16 iulie ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Ibăneşti, str. Principală, nr. 708, jud. Mureş.
♦ Persoanele interesate au dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 7 iulie ora 10:00.
♦ Instanța competentă pentru soluționarea eventualelor litigii este Judecătoria Reghin.
♦ Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei sau de la persoana de contact Farcaș Sebastian Irimie, telefon: 0755144720.

Documentația de licitație (vă rugăm să accesați link-urile de mai jos):

Anunț licitație și date complete pentru identificarea parcelelor

Schiță terenuri

Caiet de sarcini

Declarație de participare

Declarație pe propria răspundere

Fișa cu informații privind ofertantul

Fișa de date pentru licitație și preț de piață (raport de evaluare)

Oferta de cumpărare

Pentru localizarea rapidă a parcelelor, puteți să accesați și http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html și să completați județul, UAT-ul (Ibănești) și numărul cadastral.

06.24.2020