Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Politica de utilizare a cookie-urilor | Protectia datelor cu caracter personal

Știri și anunțuri

Începe depunerea dosarelor pentru acordarea ajutorului de încălzire
Începe depunerea dosarelor pentru acordarea ajutorului de încălzire
Începând de luni, 30 octombrie 2023 se pot depune dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru sezonul rece. Preluarea dosarelor complete se face în intervalul orar 9:00 - 14:00, la sediul Primăriei Ibănești, Compartiment Asistență Socială și Resurse Umane.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se încadrează în plafonul maxim de 1386 de lei pe membru de familie, respectiv 2053 lei pentru persoană singură. Compartimentul Asistență Socială și Resurse Umane furnizează, începând cu data de  30 octombrie, formularele tipizate și preia dosarele prin care se solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, pentru sezonul rece 2022-2023.

Dosarul pentru solicitarea ajutorului de încălzire trebuie să conțină următoarele acte:

1. Cerere;

2.  Copie după actele doveditoare privind componența familiei (acte de identitate, certificate de naștere a copiilor, certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, hotărârea comisiei pentru protecția copilului, privind încredințarea copilului, instituire tutelă, curatelă, plasament);

3. Dovada cu venitul net din luna anterioară depunerii cererii, inclusiv contravaloarea tichetelor de masă, pentru toți membrii;

4. Cupon de pesie, de șomaj, cupon de indemnizație pentru creșterea copilului, stimulent de inserție, cupon de indemnizație de persoană cu handicap, cupon de alocație de susținere a familiei, cupon de alocație de sta, cupon de alocație de plasament, supon de pemsie de întreținere, după caz;

5. Contract de închiriere sau de proprietate a locuinței, de concesiune, de comodă, după caz;

6. Talonul autoturismului, a motocicletei, după caz (copie);

7. Acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de membrii familiei în alte unități administratov teritoriale, în copie;

8. Factura de energie electrică pe numele persoanei care este titularul cererii de ajutor;

9. Adeverință de la Registrul Agricol;

10. Copie după certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz;

11. Copie după actele doveditoare ale veniturilor realizate din închiriere, dobânzi, dividende, părți sociale, depozite bancare, după caz;

12. Alte acte doveditoare, după caz

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat familiilor și persoanelor singure, este stabilit în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, după cum urmează:

Venit net mediu lunar              Drept de ajutor de încălzire    

pe membru de familie                 (pe lemne)/ pe lună                                              
➢ Mai mic de 200 lei                       320 de lei                                          
➢  200,1 lei - 320 lei                        288 de lei                                             
➢  320,1 lei - 440 lei                        256 de lei                                             
➢  440,1 lei - 560 lei                        224 de lei                                           
➢  560,1 lei - 680 lei                        192 de lei                                           
➢  680,1 lei - 920 lei                        160 de lei                                             
➢  920,1 lei - 1040 lei                      128 de lei                                             
➢  1040,1 lei - 1160 lei                     96 de lei                                            
➢  1160,1 lei -1280 lei                      64 de lei                                               
➢  1280,1 lei și 1386 lei                    32 lei                                                   
pentru persoană singură                     
➢  Între 1280,1 lei și 2053 lei             32 lei                                                   
    (pentru persoana singură)

IMPORTANT: LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului

Informații suplimentare: 0265.538.300  - Compartiment Asistență Socială și Resuse Umane

10.26.2023
Miercurea Sirenelor
Miercurea Sirenelor

Mâine, 1 Martie 2023, are loc un exercițiu desfășurat de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ibănești pentru verificarea funcționării sirenei de alarmă. 
‼️Sirena se va auzi în Ibănești Sat, între orele 10.00-11.00.
Rugăm locuitorii să nu se sperie sau panicheze, deoarece este vorba de un exercițiu planificat, de verificare a sirenelor de alarmare publică, denumit "Miercurea sirenelor", organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care se desfășoară la nivel național - informează șef SVSU Ibănești, Florin Petra.

02.28.2023
Reamintim: înrolare în Sistemul de Garanție-Returnare (SGR)!
Reamintim: înrolare în Sistemul de Garanție-Returnare (SGR)!
Până pe 28 februarie operatorii care comercializează produse din categoriile apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin sau băuturi spirtoase în ambalaje de unică folosință din plastic, sticlă sau metal, cu volume între 0,1 și 3 litri, au obligația să se înroleze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR)!

 Obligația o au inclusiv cei care își desfășoară activitatea în industria hotelieră, servicii alimentare, unități care organizează evenimente, pregătesc și servesc alimente și băuturi, precum și producătorii și importatorii.

Înregistrarea obligatorie în baza de date a SGR se face pe site-ul returosgr.ro și se încheie pe 28 februarie 2023.

Sistemul de garanție-returnare reprezintă un sistem în care consumatorul plătește o garanție de 0,50 lei atunci când cumpără o băutură de la un comerciant. După golirea ambalajului, acesta va trebui să îl aducă într-unul din punctele de returnare organizate de comercianți și va primi pe loc valoarea garanției plătite inițial.

Sistemul se preconizează să devină funcțional pe data de 30 noiembrie 2023, înregistrarea obligatorie fiind prima etapă a implementării acestuia.

Pentru procedura de înregistrare nu aveți nevoie decât de datele de identificare ale firmei, o adresă de email și de o copie a certificatului de înregistrare fiscal

Procedura de înregistrare:

⇒ Accesați https://returosgr.ro/

⇒ Selectați categoria din care faceți parte

⇒ Completați datele firmei

⇒ După completare, primiți pe email un link pentru activarea contului

⇒ Accesați linkul și alegeți o parolă pentru contul dumneavoastră

⇒ După crearea contului, accesați și completați secțiunile referitoare la punct de vânzare și rapoarte.

 Pentru informații complete, intrați AICI

De asemenea, aveți la dispoziție numărul de Call Center 0212070009, unde vi se acordă asistență pentru înregistrare și pentru transmiterea informațiilor solicitate.

02.26.2023
Se preiau dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire 2022-2023
Se preiau dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire 2022-2023
Începând de luni, 17 octombrie 2022, se pot depune dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru sezonul rece (01.11.2022-31.03.2023). Preluarea dosarelor complete se face până pe data de 10 noiembrie 2022, în intervalul orar 9:00 - 14:00, la sediul Primăriei Ibănești, Compartiment Asistență Socială și Resurse Umane.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se încadrează în plafonul maxim de 1386 de lei pe membru de familie, respectiv 2053 lei pentru persoană singură. Compartimentul Asistență Socială și Resurse Umane furnizează, începând cu data de  17 octombrie, formularele tipizate și preia dosarele prin care se solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, pentru sezonul rece 2022-2023.

Dosarul pentru solicitarea ajutorului de încălzire trebuie să conțină următoarele acte:

➢ Cerere tipizată, însoțită de declarația pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia

  Copie acte doveditoare privind componența familiei (acte de identitate, certificate de naștere a copiilor, certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, hotărârea comisiei pentru protecția copilului, privind încredințarea copilului, instituire tutelă, curatelă, plasament)- copie xerox;

   Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei aferente lunii anterioare depunerii cererii ( adeverință de salariu și alte drepturi salariale, cupon de pensie, indemnizații, stimulente, talonde plată a ajutorului de șomaj, adeverință ANAF, alte acte doveditoare pentru sursele de venituri, după caz).

  Adeverință de la Registrul Agricol al Primăriei comunei Ibănești privind terenurile și anumalele aflate în proprietate;

  Copie de pe contract de vânzare/de închiriere, extras CF pentru locuință;

  Copie după ultima factură de energie electrică;

  Extras de cont bancar sau declarație pe propia răspundere privind economiile în bani mai mari de 3000 lei;

   Alte acte după caz

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat familiilor și persoanelor singure, este stabilit în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, după cum urmează:

Venit net mediu lunar              Drept de ajutor de încălzire    

pe membru de familie                 (pe lemne)/ pe lună                                              
➢ Mai mic de 200 lei                       320 de lei                                          
➢  200,1 lei - 320 lei                        288 de lei                                             
➢  320,1 lei - 440 lei                        256 de lei                                             
➢  440,1 lei - 560 lei                        224 de lei                                           
➢  560,1 lei - 680 lei                        192 de lei                                           
➢  680,1 lei - 920 lei                        160 de lei                                             
➢  920,1 lei - 1040 lei                      128 de lei                                             
➢  1040,1 lei - 1160 lei                     96 de lei                                            
➢  1160,1 lei -1280 lei                      64 de lei                                               
➢  1280,1 lei și 1386 lei                    32 lei                                                   

pentru persoană singură                     
➢  Între 1280,1 lei și 2053 lei             32 lei                                                   
    (pentru persoana singură)

IMPORTANT: LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului

Informații suplimentare: 0265.538.300  - Compartiment Asistență Socială și Resuse Umane

 

10.17.2022
Concurs pentru ocupare de post: Serviciul public de Alimentare cu Apă și Canalizare comuna Ibănești
Concurs pentru ocupare de post: Serviciul public de Alimentare cu Apă și Canalizare comuna Ibănești

 Serviciul public de Alimentare cu Apă și Canalizare comuna Ibănești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție,  vacante, de Muncitor calificat , 1 post. .

Concursul se va desfăşura în conformitate cu dispoziţiile H.G. nr. 1027/2022 pentru modificarea H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 3 din H.G. nr. 286/2011 poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.      

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs, care va conţine următoarele documente:

1). Cerere de înscriere la concurs

2). Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3). Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

4). Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

5). Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6). Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7) - curriculum vitae;

8). Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • Studii: medii
  • vechime : nu este cazul
  • posedă permis de conducere categoria B
  • disponibilitate la program flexibil
  • calificare și competențe ca instalator în domeniul instalațiilor tehico-sanitare

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Comunei Ibănești, după cum urmează:

- 13 iulie  2022 , ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

-  22 iulie  2022, ora 12:00 proba scrisă;

-  25 iulie  2022, ora 12:00 proba interviu;

Bibliografia de concurs:

1.Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, Capitolul III- Obligațiile angajatorului, Secțiunea I, II și III

2.O.U.G. 57/2019 – Codul Administrativ, Partea a VI-a, Titlul III, Capitolul I -Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

3. ORDIN nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare- Capitolul I-Dispoziții generale art. 4-8, Capitolul 2-Secțiunea II, Capitolul III – Sisteme de alimentare cu apa si de canalizare, Capitolul IV Servicii de alimentare cu apă- Secțiunea 1- Dispoziții generale și Secțiunea 3 -Tratarea apei brute, Capitolul V- Serviciul de canalizare- Secțiunea 1- Colectarea, transportul și și evacuarea apelor uzate de la utilizatori

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările şi completările acestora.

Pentru relații suplimentare, persoană de contact –Gliga Petruț- șef serviciu- telefon 0742110222

 

06.29.2022
Alegeri pentru Consiliul Director al Composesoratului Ibănești
Alegeri pentru Consiliul Director al Composesoratului Ibănești
Duminică, 17 aprilie, a avut loc Adunarea Generală a Composesoratului Ibănești, în cadrul căreia a fost ales Consiliul Director pentru următorii patru ani.

Pe buletinele de vot au fost 8 candidați, consiliul director fiind format din 7 membri.

Rezultatele votului au fost următoarele:

➡️ Dan Vasile Dumitru 649 de voturi

➡️ Petra Zamfir 649 de voturi

➡️ Gliga Petruț 553 de voturi

➡️ Blaga Grigore Ioan 537 de voturi

➡️ Someșan Tudor Toma 417 voturi

➡️ Gliga Zaharie 404 voturi

➡️ Oprea Genu 401 voturi

➡️ Chirteș Ioan 367 voturi

Președintele Consiliului Director al Composesoratului Ibănești a fost ales Petra Zamfir, iar secretar, Blaga Grigore Ioan. Ca urmare a numărului de voturi exprimate (367 de voturi), Chirteș Ioan membru în mandatul anterior, nu a mai fost reales în consiliul director.

„Doresc să vă mulțumesc în numele actualului consiliu director pentru încrederea acordată, sperăm că am făcut treabă bună în acest mandat și lumea a fost mulțumită. În noul mandat, în următorii patru ani pentru care ne-ați ales, vom încerca să menținem aceleași relații de comunicare cu membrii composesori și să depunem toate eforturile pentru corecta gestionare a patrimoniului composesoratului”, a spus Petra Zamfir, președintele Composesoratului Ibănești.

04.18.2022
IBĂNEȘTI RECICLEAZĂ. Colectare gratuită de deșeuri electrice
IBĂNEȘTI RECICLEAZĂ. Colectare gratuită de deșeuri electrice
Sâmbătă, 16 aprilie 2022, se desfășoară o nouă campanie de colectare a deșeurilor electrice în comuna Ibănești

Acțiunea de colectare va avea loc între orele 09.00-16.00, iar deșeurile se vor ridica de la porți de către mașina de colectare care va circula în comună.

Ridicarea deșeurilor se poate face și pe bază de programare la numerele de telefon: *7711 sau 0741.754.708

 

04.15.2022
A N U N Ț privind organizarea Recensământului Populației și Locuințelor
A N U N Ț privind organizarea Recensământului Populației și Locuințelor
Primăria Comunei Ibănești anunță că în perioada 14 martie – 15 mai 2022, va avea loc autorecenzarea asistată a cetățenilor din comună, în cadrul căreia sunteți rugați să vă prezentați pentru autorecenzare.
Persoanele care se prezintă pentru autorecenzare sunt rugate să dețină asupra lor actul de identitate, pentru ceilalți membri ai familiei - copii ale documentelor de identitate, iar pentru copiii sub 14 ani, certificatele de naștere.

Cetățenii care se prezintă pentru autorecenzare vor fi ajutați să se recenzeze în următoarele locații:

➡️ la sediul Primăriei Comunei Ibănești:

✔️de luni până vineri, între orele: 08.00 - 16.00

✔️sâmbăta între orele: 09.00 - 12.00

✔️duminica între orele: 10.00 – 13.00

➡️ la Căminul Cultural din satul Dulcea:

✔️sâmbăta între orele: 09.00 - 12.00

✔️duminica între orele: 10.00 – 13.00

Alte informații puteți obține de luni până vineri, de la sediul Primăriei Ibănești, la telefon 0265-538300, persoane de contact: Gliga Delia-Maria (0755144709) și Pop Elena-Maria (0746.885.751)

03.11.2022
Se preiau dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire
Se preiau dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire
Începând de vineri, 22 octombrie 2021, se pot depune dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire. Preluarea dosarelor complete se face până pe data de 15 noiembrie 2021, în intervalul orar 9:00 - 14:00, la sediul Primăriei Ibănești, Compartiment Asistență Socială și Resurse Umane.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se încadrează în plafonul maxim de 1386 de lei pe membru de familie, respectiv 2053 lei persoană singură. Compartimentul Asistență Socială și Resurse Umane furnizează, începând de pe 22 octombrie, formularele tipizate și preia dosarele prin care se solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, pentru sezonul rece 2021-2022.

Dosarul pentru solicitarea ajutorului de încălzire trebuie să conțină următoarele acte:

➢ Cererea şi declarația pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, formular tip
➢ Copie după actele doveditoare privind componența familiei, copie CI/ BI, Certificat de naştere pentru copiii minori
➢ Dovada venitului net, realizat în luna anterioară depunerii cererii pentru toți membrii familiei care realizează venituri (Lista detaliată a actelor necesare este disponibilă
AICI).

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat familiilor și persoanelor singure, este stabilit în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, după cum urmează:

Venit net mediu lunar              Drept de ajutor de încălzire    
(pe membru de familie/                  (pe lemne)/ pe lună   
persoană singură                                               
➢ Mai mic de 200 lei                       320 de lei                                          
➢  200,1 lei - 320 lei                        288 de lei                                             
➢  320,1 lei - 440 lei                        256 de lei                                             
➢  440,1 lei - 560 lei                        224 de lei                                           
➢  560,1 lei - 680 lei                        192 de lei                                           
➢  680,1 lei - 920 lei                        160 de lei                                             
➢  920,1 lei - 1040 lei                      128 de lei                                             
➢  1040,1 lei - 1160 lei                     96 de lei                                            
➢  1160,1 lei -1280 lei                      64 de lei                                               
➢  Între 1280,1 lei și 1386 lei             32 lei                                                
    (pe membru de familie)                   
➢  Între 1280,1 lei și 2053 lei             32 lei                                                   
    (pentru persoana singură)

Persoanele interesate pot consulta AICI modelul de calcul.

♦ Important: LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului

Informații suplimentare: 0265.538.300  - Compartiment Asistență Socială și Resuse Umane

 

10.21.2021
Cursuri de formare profesională pentru persoanele din Ibănești care doresc să înființeze Puncte Gastronomice Locale (P.G.L.)
Cursuri de formare profesională pentru persoanele din Ibănești care doresc să înființeze Puncte Gastronomice Locale (P.G.L.)
În perioada 02-05 august 2021 se organizează un curs de formare profesională destinat locuitorilor comunei Ibănești care doresc să deschidă Puncte Gastronomice Locale (P.G.L.), informează Oficiul de Dezvoltare Montană Ibănești. Cursurile sunt gratuite, se desfășoară online și sunt organizate de Agenția Națională a Zonei Montane. 

Punctul gastronomic local reprezintă bucătăria din gospodăria locală, unde proprietarul are posibilitatea să prepare și să furnizeze mâncare turiștilor care trec prin zonă, folosind doar ingrediente și produse din gospodăria proprie sau din zonă (locale). Astfel, turiștilor le vor fi servite preparate tradiționale, locale, direct de către membrii familiei în propria gospodărie, cu respectarea cerințelor legale de igienă.

"Pentru înființarea unui PGL este nevoie de formă de organizare juridică (este suficient P.F.A.), iar bucătăria în care se prepară trebuie să fie în gospodăria de domiciliu. În cadrul unui P.G.L. se pot servi maxim 12 persoane/ tură și pentru fiecare fel vor fi nu mai mult de două alternative de mâncare care să fie oferite turiștilor", explică Dora Aurelia Mihai, consilier superior, reprezentant al Oficiului de Dezvoltare Montană Ibănești

Datele cursului
► Perioada de desfășurare a cursului de formare profesională: 02-05 august 2021, începând de la ora 10.00.
► Durată: 4 zile x 6 ore =24 ore. 
► La finalul cursului se eliberează un atestat de participare.
► Actele necesare înscrierii la curs sunt următoarele:
- copie carte de identitate (buletin) al beneficiarului;
- cerere tip;
- fișa beneficiarului.
► Cererea tip și fișa beneficiarului pot fi descărcate de pe site-ul ANZM la următoarea adresă:
http://azm.gov.ro/informatii-de-interes-public/formulare-tip-inscriere-cursuri-de-formare-profesionala/
► Înscrieri: dora.mihai@azm.gov.ro. 
► Pentru detalii: Dora Mihai (Oficiul De Dezvoltare Montană Ibănești) -  0743149577
Cursul este necesar obținerii autorizației Direcției Sanitar Veternicare (DSV). Obținerea autorizației DSP este condiționată de urmarea unor cursuri de igienă (informații: Dora Mihai -  0743149577).
"Punctul Gastronomic Local este un concept care se potrivește foarte bine inclusiv cu traseul Via Transilvanica, ce străbate începând de anul trecut și comuna Ibănești. Turiștii care vin pe acest traseu caută experiențe locale, autentice, mâncarea tradițională, lucruri pe care le pot descoperi într-un Punct Gastronomic Local",  spune Dan Vasile-Dumitru, primarul comunei Ibănești.

 

07.27.2021
Centru de fitness în Ibănești - TRIO GYM
Centru de fitness în Ibănești - TRIO GYM
 Luni, 19 iulie 2021, se deschide publicului centrul de fitness Trio GYM - rodul viziunii și al unei munci de familie.

Trio GYM este o poveste care a început în urmă cu șase ani, când Elena Moldovan și-a întrebat copiii ce le-ar plăcea cu adevărat să facă în viitor.

"Stăteam cu toții în cameră și mama ne-a întrebat ce vrem să facem. Ne-a cerut părerea despre ce să facem mai departe și, dacă e să construim ceva, să fie un lucru care ne place tututror și ne ține uniți, nu doar o afacere pe care să o continuăm din obligație sau respect pentru cei care ne-au predat-o. Să o facem cu suflet", spune Paula Frandeș. 

Carmen (25 de ani), Ionuț (21 de ani) și Paula (21 de ani) sunt cu toții pasionați de sport, în special dansul sportiv, pe care l-au studiat la Școala Gimnazială Mirona, din Reghin. Prin urmare, alegerea lor a venit în mod firesc: un loc dedicat sportului, care să fie aici, acasă, pe Valea Gurghiului. Decizia lor a fost urmată de ani de muncă, de dedicare totală a părinților pentru acest proiect, de eforturi financiare, răbdare și greutăți. În același timp, au fost ani în care tinerii s-au maturizat, și-au găsit drumul în viață, dar nu au abandonat visul care s-a născut în acea zi.

Trio Gym: minte, corp și suflet

Inaugurat în urmă cu o săptămână, moment în care a fost sfințită și o troiță la intrare, Trio GYM pune în valoare pasiunea și experiența sportivă a celor care îl conduc (de pildă, Paula a ales în urmă cu trei ani fitnessul și, sub îndrumarea lui Radu și Paula Crișan, s-a perfecționat pe această parte, inclusiv ca antrenor personal. Este și antrenor de grup certificat LES MILLES pe Body Pump, Body Combat și Body Balance). Proiectul lor se ghidează după trei elemente: minte, corp și, desigur, sufletul care îi leagă și îi unește strâns pe toți. 

Persoanele care merg la Trio GYM au la dispoziție patru antrenori personali, o sală de fitness pentru grupe superioare de mușchi, o sală pentru grupe inferioare, o sală de gimnastică aerobică, exerciții cu stepper și zumba. Din luna septembrie, se va startul claselor de dans, inclusiv dans pentru copii. 

La capitolul echipamente: aparate pentru toate grupele musculare, pentru exerciții cardio (bicicletă, bandă) și aerobic. Centrul are și o sală festivă, dedicată evenimentelor.

♦ Trio GYM se deschide: luni, 19 iulie 2021

♦ Unde: intrarea în Ibănești, dinspre Reghin, pe partea dreaptă

♦ Contact: Paula Frandeș - 0744.855.590

 

07.17.2021
Întâlnire informativă pe tema fondurilor europene cu reprezentanții Oficiului Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( O.J.F.I.R.) MUREŞ
Întâlnire informativă pe tema fondurilor europene cu reprezentanții Oficiului Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( O.J.F.I.R.) MUREŞ
Reprezentanții Oficiului Judeţean  pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( OJFIR) MUREŞ vor prezenta actualele măsuri de finanțare din fonduri europene, într-o întâlnire cu locuitorii din comunele Ibănești și Hodac. Ședința va avea loc miercuri, 30 iunie 2021, de la ora 11, la Căminul Cultural din Dulcea.

Întâlnirea, coordonată de Oficiul de Dezvoltare Montană Ibănești (ODM Ibănești), are ca subiecte de discuție măsurile și submăsurile agricole și neagricole, precum și mențiunea facultativă de Produs Montan:

- sm 6.1 Instalare tineri fermieri

- sm 6.2 Înființare activități neagricole

- sm 6.3 Dezvoltare ferme mici

- sm 6.4 Crearea și dezvoltare de activități neagricole
- sm 4.1 Exploatații agricole

- sm 4.2 Procesare produse agricole

- sm 16.4 Sprijin pentru cooperare

- sm 17.1 Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor.

Din cauza restricțiilor care încă mai sunt în vigoare pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu Covid-19, persoanele interesate să participe la discuția informativă pe tema fondurilor europene sunt rugate să anunțe telefonic participarea la numărul de telefon 0743149577 - Mihai Dora Aurelia, reprezentant ODM Ibănești.

 

06.29.2021
Eroii au fost cinstiți în Ibănești
Eroii au fost cinstiți în Ibănești

În Ziua Înălțării Domnului și cu ocazia Zilei Eroilor, în Ibănești au fost cinstiți toți cei care, din dragoste, credință și patriotism, au făcut sacrificiul suprem pentru țară. 

În cinstea eroilor, preoții din comună au oficiat slujbe de pomenire, elevii au prezentat scurte momente artistice și, la toate monumentele eroilor, în Ibănești, Isticeu, Ibănești Pădure și Dulcea, au fost depuse coroane de flori din partea Primăriei Ibănești.

Se spune că un erou este valoros deoarece luptă împotriva oricărei amenințări asupra idealurilor sale.

Cred că aceasta este lecția pe care trebuie să le-o transmitem copiilor noștri: să-i învățăm că eroismul înseamnă curajul de a lupta în orice moment pentru idealuri, pentru credință, pentru libertate, principii, pentru ceea ce este corect și drept.

Să-i învățăm să găsească în înțelepciunea istoriei o sursă constantă de inspirație pentru acțiunile lor prezente și viitoare, să lupte cu toată forța împotriva oricărei amenințări a crezurilor și idealurilor lor.

Hristos s-a Înălțat! -  Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibănești

06.10.2021
Curățenia de primăvară
Curățenia de primăvară
Primăria Comunei Ibănești derulează în perioada următoare o campanie de colectare a obiectelor voluminoase, care nu mai sunt utilizate în gospodării: mobilier, saltele, textile (preșuri, haine, încălțăminte), obiecte sanitare (chiuvete, căzi, vase de toaletă) etc.

Locuitorii sunt rugați să scoată obiectele care se încadrează în aceste categorii în fața porții, pentru a fi ridicate de către mașinile care se ocupă de colectare.

Deșeurile se colectează gratuit, timp de patru zile, între orele 10.00 -16.00, după cum urmează:

♦ Sâmbătă, 24 aprilie: Brădețelu, Blidireasa, Zimți, Dulcea, Tisieu, Pârâul Mare

♦ Luni, 26 aprilie: Tireu, Ibănești Pădure, Pietroasa, Isticeu și Gropi

♦ Miercuri, 28 aprilie: Pietrișaru - Ibănești Sat

♦ Joi, 29 aprilie: pentru solicitări telefonice.

NU se colectează deșeuri din construcții, biodegradabile (resturi vegetale, piei de oaie, rumeguș), menajere (care se strâng în zilele de marți și vineri de către firma de salubritate), selective, electrice și electrocasnice (care se colectează în campanii separate).

NU se amestecă deșeurile voluminoase cu cele periculoase, menajere, biodegradabile și reciclabile.

04.21.2021
Ibănești reciclează!
Ibănești reciclează!
Sâmbătă, 3 aprilie 2021, în comuna Ibănești se desfășoară o acțiune de colectare gratuită a deșeurilor electrice și electronice.

Locuitorii comunei care au aparatură electrică sau electronică stricată/ pe care nu o mai folosesc au posibilitatea să o predea mașinii de colectare care va circula între orele 09.00-17.00. Colectarea este gratuită pentru locuitori. Aceștia sunt rugați să scoată aparatura la poartă.

De asemenea, pentru persoanele interesate, se oferă și varianta programării, la telefon 0741.754.708.

04.03.2021
Concurs pentru ocupare de post în cadrul Compartimentului Asistență Socială și Resurse Umane
Concurs pentru ocupare de post în cadrul Compartimentului Asistență Socială și Resurse Umane
Primăria Ibănești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, în structura aparatului de specialitate al Primarului comunei Ibănești, de consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul asistență socială și resurse umane.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

► studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în asistență socială, sociologie, litere, științe administrative sau drept.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

⇒ 12 aprilie 2021, ora 15:00 - data limită de depunere a dosarelor;

⇒ selecţia dosarelor: în termen de 5 zile lucratoare de la ultima zi de depunere a dosarelor;

⇒ 22 aprilie 2021, ora 10:00  proba scrisă;

⇒ proba interviu: în termen de 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.

Dosarul de concurs pentru înscriere, trebuie să conțină următoarele documente :

► formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008;

► curriculum vitae, modelul comun european;

► copia actului de identitate;

► copii ale diplomelor de studii; 

► copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

► cazierul judiciar;

► declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Documentele solicitate în copie se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia actului de identitate care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: ibanesti@cjmures.ro

Documentația necesară pentru concurs: 

► anunțul concursului în formă integrală și bibliografia necesară
► declarație pe proprie răspundere
► formular pentru înscriere la concurs

Condiții generale pentru ocuparea funcției publice vacante
Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, art.465, alin. (1), respectiv:
a) cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0265.538.300, e-mail : ibanesti@cjmures.ro.

03.22.2021