Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Politica de utilizare a cookie-urilor | Protectia datelor cu caracter personal

Știri și anunțuri

Înscrierea oilor la turmele de pe pășunile comunei Ibănești are loc pe data de 4 aprilie 2021
Înscrierea oilor la turmele de pe pășunile comunei Ibănești are loc pe data de 4 aprilie 2021
Înscrierea animalelor la turmele de pe pășunile comunei Ibănești, inclusiv Lunci, va avea loc duminică, 4 aprilie 2021, la Căminul Cultural din Dulcea, între orele 11-15, s-a anunțat în cadrul Adunării Generale a Asociației crescătorilor de animale "Ovidus" Brădețelu, Ibănești.

La ședința de organizare a pășunatului pe anul 2021 pe pășunile comunei Ibănești închiriate asociației, au participat și Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibănești, și Biro Janos, medicul veterinar.

„Înscrierea animalelor se face doar în data de 4 aprilie 2021, orele 11-15, la Căminul Cultural din Dulcea, iar la înscriere trebuie să se prezinte adeverința de la medicul veterinar din care să rezulte numărul de animale deținut, precum și codul exploatației și datele de identificare ale proprietarului, desfășurătorul cu numărul de crotalii ale animalelor deținute și copie după C.I/ B.I a proprietarului de animale”, subliniază Dragomir Ioan Todoran, președintele asociației.

Pentru anul 2021, șefii de stână sunt:

la Cocoș - Anton Vasile (Bârsanu'), 

la Fătăciunea - Todoran Vasile (Vancu')

la Cristigi – Pop Chirteș Ionel Sergiu

la Siriod - Feier Cristian

la  Brădețelu - Anton Nicolae (Șușteru')

la Prislop - Petra Obrejă

Taxa pentru grija pentru ovine s-a stabilit la 140 lei, cea pentru bovine se stabilește ulterior, pe 04 aprilie 2021.

03.18.2021
A început cadastrarea sistematică!
A început cadastrarea sistematică!
Marți, 9 martie, încep efectiv măsurătorile în teren pentru cadastrarea tuturor proprietăților din comuna Ibănești. Cadastrarea se realizează gratuit pentru locuitorii comunei Ibănești, fiind vorba de un program finanțat prin fonduri europene, în valoare de un milion de euro. 

Primarul comunei Ibănești, Dan Vasile Dumitru, și reprezentanții compartimentului de Urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul primăriei au avut în cursul acestei săptămâni o ședință de lucru cu societatea care va executa măsurătorile, Molbak Proiect S.R.L,  pentru a pune la punct ultimele detalii organizatorice.

 Astfel, marți, 9 martie, echipa de specialiști va începe efectiv munca în teren, punctul de pornire fiind Ibănești sat, nr. 1.  Aceștia vor avea asupra lor legitimații și vor purta veste reflectorizante. 
Se au în vedere, într-o primă etapă, terenurile intravilane, după care se trece la cele extravilane. "Fiecare parcelă va fi cadastrată și intabulată, în mod gratuit pentru locuitorii comunei. Practic, fiecare proprietar va primi în mână un extras de carte funciară cu toate proprietățile lui actualizate la zi”, subliniază primarul comunei Ibănești, Dan Vasile Dumitru.

În următoarele două săptămâni, se va înființa un punct de informare la sediul Primăriei Ibănești, unde se vor face copii după actele de identitate, actele de proprietate, autorizații de construcție, în vederea întocmirii documentațiilor care vor fi înaintate către OCPI. Pe măsură ce lucrările avansează, pentru a se veni în ajutorul locuitorilor, se vor înființa puncte de informare și în alte zone din comună.

♦ Bunul mers al lucrărilor depinde în mare măsură de sprijinul locuitorilor
În această etapă este foarte important sprijinul cetățenilor, care trebuie să permită accesul echipei care efectuează măsurătorile, să indice limitele proprietății și să prezinte date despre construcții  - aceasta fiind, de altfel, o obligație a deținătorilor de imobile, prevăzută în Legea cadastrului și publicității imobiliare. Întrucât echipa de pe teren nu lucrează pe bază de programări, ci proprietățile sunt măsurate sistematic, în ordinea numerelor proprietăților, pentru o planificare eficientă a activității, locuitorilor li se vor comunica în avans pe www.ibanesti.ro, secțiunea
Cadastrare și pe pagina de Facebook Comuna Ibănești zonele în care s-a ajuns cu măsurătorile, astfel încât să fie acasă ori să se organizeze din timp pentru a permite accesul.

♦ Important!
Pe lângă prima înscriere (dacă proprietățile nu sunt înscrise în cartea funciară), cadastrarea sistematică permite, în egală măsură, soluționarea problemelor legate de proprietăți și aducerea la zi a situației acestora, în mod gratuit pentru locuitori.
De exemplu:
  ⇒ Notarea posesiei. În situația în care o persoană nu are acte pe imobilul pe care îl deține, dar poate dovedi posesia de drept, verificările OCPI nu indică probleme și imobilul nu este contestat, posesia se notează în cartea funciară, iar după trei ani, devine proprietar de drept. Chiar dacă există proceduri prin care persoanele fără acte pot dobândi proprietatea, precum uzucapiunea, acestea presupun derularea unei acțiuni în instanță.
  ⇒ Actualizare conform realității din teren, precum: poziționarea certă a limitelor proprietăților și a clădirilor amplasate pe acestea, înregistrarea suprafeței reale măsurate în teren, actualizarea categoriilor de folosință.
  ⇒ Succesiunea gratuită. Moștenitorii pot să își facă succesiunea gratuit pentru terenurile măsurate, ulterior încheierii lucrărilor de cadastrare sistematică, printr-un program derulat de OCPI Mureș.

Documentele tehnice cadastrale preliminare vor fi făcute publice, prin afișare la sediul primăriei, pe site-ul www.ibanesti.ro și pe www.ancpi.ro pentru o perioadă de 60 de zile. După perioada de publicare, urmează 60 de zile în care persoanele interesate pot depune contestaţii în legatură cu executarea măsurătorilor sau cu orice alte aspecte din documentaţiile publicate.

Termenul de finalizare a proiectului este septembrie 2022.

- A consemnat Adina Gruia - 

03.06.2021
Informare S.P.C.L.E.P. privind termenul de valabilitate al actelor de identitate pe perioada stării de alertă și termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea cărților de identitate
Informare S.P.C.L.E.P. privind termenul de valabilitate al actelor de identitate pe perioada stării de alertă și termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea cărților de identitate
Actele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat ori urmează să expire în perioada stării de alertă, sunt și rămân valabile pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea aacesteia. 

⇒ Având în vedere evoluția situației existente la nivel național și măsurile dispuse pentru diminuarea efectelor contaminării cu virusul SARS-CoV-2, precum și dispozițiile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei  de COVID-19, actele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat ori urmează să expire în perioada stării de alertă, sunt și rămân valabile pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. 

întrucât actele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat începând cu data de 1.03.2020 sunt valabile potrivit legii, reamintim că acestea pot fi utilizate în relațiie cu instituțiile publice sau cu persoane juridice de drept privat, care au obligația de a le accepta.

⇒ termenul legal de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de 30 de zile.

02.18.2021
Lemne de foc pentru populație la Ocolul Silvic Fâncel și Ocolul Silvic Gurghiu
Lemne de foc pentru populație la Ocolul Silvic Fâncel și Ocolul Silvic Gurghiu
Listă actualizată cu volumele de masă lemnoasă și prețurile corespunzătoare, în funcție de specie și de sortiment, pentru lemnele de foc necesare încălzirii locuințelor, care se oferă spre vânzare populației de către Ocolul Silvic Fâncel și Ocolul Silvic Gurghiu. 

► Ocolul Silvic Fâncel 

Ocolul Silvic Fâncel oferă spre vânzare un volum de 66 mc de lemn de foc, specia fag, la prețul de 180 lei/ mc (112,5 lei/ metru ster).

Volumele de masă lemnoasă care se oferă
spre vânzare populației la Ocolul Silvic Gurghiu

Nr. crt

Specie  

 

Volum
-mc- 

Sortiment

Preț lei/ mc
(cu TVA)

Preț lei/ metru
ster
1. Fag 28,61 Bușteni gater < 24 cm 238 149
2. Molid  64,64 Bușteni gater < 24 cm 297,5 186
3. Fag  54,50 Lemn rotund pentru celuloză 226,10 141,3
4. Molid  45,55 Lemn rotund pentru celuloză 190,40 119
5. Molid  28,71 Lemn de foc 154,70 97
6.

Diverse
(esențe tari)

27,66 Lemn de foc 202,42 127
7.

Diverse
(esențe moi)

22,66 Lemn de foc 145,36 91
12.09.2020
Alegeri parlamentare 2020. Cum s-a votat în Ibănești și prezența la vot, în procente
Alegeri parlamentare 2020. Cum s-a votat în Ibănești și prezența la vot, în procente
La alegerile parlamentare de duminică, 6 decembrie, la secțiile de votare din comuna Ibănești s-au prezentat 1.165 de votanți, ceea ce înseamnă o prezență la vot de 33,78%.

Procentele voturilor acordate în Ibănești pentru Camera Deputaților și Senat arată în felul următor:

Camera Deputaților:

⇒ PSD: 474 de voturi - 40,7%

⇒ PNL: 251 de voturi - 21,5%

⇒ USR: 105 voturi - 9%

⇒ PMP: 103 voturi - 8,8%

⇒ AUR: 92 de voturi - 7,9%

⇒ PRO Pomânia: 33 de voturi - 2,8%

⇒ UDMR: 10 voturi - 0,9%

⇒ Alții: 97 de voturi - 8,3%

Senat:

⇒ PSD: 459 de voturi - 39,4%

⇒ PNL: 289 de voturi - 24,8%

⇒ USR: 109 voturi - 9,3 %

⇒ PMP: 90 de voturi -7,7%

⇒ AUR: 89 de voturi - 7,6%,

⇒ PRO România: 30 de voturi - 2,6%

⇒ UDMR: 7 voturi - 0,6%

⇒ Alții: 92 de voturi - 7,9%

Prezența la vot în Ibănești

La secțiile din Ibănești s-au prezentat 1.165 de votanți. Prezența la vot arată în felul următor: 

⇒ Secția de votare din Ibănești: 447 votanți - prezență 33,04% 

⇒ Secția de votare din Isticeu: 162 votanți - prezență 33,44 % 

⇒ Secția de votare din Ibănești Pădure: 231 votanți - prezență 30,19% 

⇒ Secția de votare din Dulcea: 325 votanți - prezență 36,68%

Prezență la vot de 31,87% la nivelul județului Mureș

La nivel de județ, s-a înregistrat o prezență la vot de 31,87%  (151.449 persoane). Voturile s-au acordat în felul următor:

Camera Deputaților

⇒ UDMR 54.105 de voturi

⇒ PSD 23.623 de voturi

⇒ PNL 23.129 de voturi

⇒ USR 15.576 de voturi

⇒ AUR 9.214 de voturi

⇒ PMP 7.974 de voturi

Senat:

⇒ UDMR 57.254 de voturi

⇒ PNL 24.890 de voturi

⇒ PSD 23.350 de voturi

⇒ USR 15.532 de voturi

⇒ AUR 10.655 de voturi

⇒ PMP 6.513 de voturi

 

12.07.2020
Solicitări pentru autorizație de mediu - 27.11.2020
Solicitări pentru autorizație de mediu - 27.11.2020
Anunțuri de solicitare de AUTORIZAȚIE DE MEDIU, din data de 27.11.2020.

SC Andraluc VMA SRL

SC Todoran & Silver ERL

SC Geolary SRL

SC Matiflor SRL

Orice informații, sugestii și contestații privind impactul asupra mediului se pot obține la sediul APM Mureș, str Podeni, nr. 10, tel 0265.314.984, 314.987, fax. 0265.314.985, în termen de 10 zile de la publicare.

 

11.27.2020
Pentru persoanele fără venituri, amenzile neachitate se pot înlocui cu munca în folosul comunității
Pentru persoanele fără venituri, amenzile neachitate se pot înlocui cu munca în folosul comunității
Pentru persoanele fără venituri și bunuri urmăribile, amenzile neachitate se pot înlocui cu munca în folosul comunității, informează Serviciul Public de Impozite și Taxe Ibănești.

În cazul amenzilor neachitate, pentru persoanele care nu au venituri sau bunuri urmăribile, și, prin urmare, nu se poate porni executarea silită, există posibilitatea înlocuirii acestora cu munca în folosul comunității.

În acest sens, serviciul va sesiza instanța de judecată în vederea înlocuirii amenzii cu obligativitatea prestării unei activități în folosul comunității, potrivit O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare și O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al prestării unei activități în folosul comunității, cu modificările și completările ulterioare. După emiterea sentinței, Serviciul Public de Impozite și Taxe Ibănești va radia procesele verbale de contravenție din evidențele fiscale, urmând a fi pusă în aplicare sentința de executare a unei activități în folosul comunității.

Persoanele cu amenzi neachitate, care nu au venituri și bunuri urmăribile și doresc înlocuirea acestora cu munca în folosul comunității, sunt rugate să contacteze telefonic Primăria Ibănești, telefon: 0265.538.300.

11.24.2020
Asociația Crescătorilor de Animale "Ovidius" Brădețelu acordă compensațiile bănești aferente anului 2020
Asociația Crescătorilor de Animale "Ovidius" Brădețelu acordă compensațiile bănești aferente anului 2020
Asociația Crescătorilor de Animale "Ovidius" Brădețelu acordă proprietarilor de animale compensațiile bănești aferente anului 2020.

Compensațiile bănești sunt în valoare de:

⇒ 600 lei/ cap de bovină (bovine adulte și tineret bovin între 6 luni și doi ani) 

⇒ 160 de lei/ cap de ovină, respectiv caprină. 

 Sumele se distribuie de către șefii de stână, pe bază de tabel, iar sumele care depășesc 5.000 de lei se virează pe card. Valoarea totală a compensațiilor bănești este de 535.000 lei.

Pentru pășunea Lunci, beneficiarii compensațiilor bănești sunt rugați să îl contacteze pe Zaharie Gliga, secretarul Asociației Crescătorilor de Animale "Ovidius" Brădețelu.

Persoanelor cărora consiliul director al asociației le-a solicitat adeverința de la medicul veterinar pentru a se putea face încărcătura de animale pe trupurile de pășuni și nu au adus-o până la data stabilită pentru depunerea cererii la APIA li se va diminua cuantumul compensației pentru fiecare specie de animal cu 30%.

 

11.23.2020
Plăți online, prin Ghiseul.ro, către Primăria Ibănești
Plăți online, prin Ghiseul.ro, către Primăria Ibănești

Primăria Ibănești a finalizat înregistrarea în Sistemul Național Electronic de Plată Online (S.N.E.P), ceea ce înseamnă că cetățenii își pot achita obligațiile de plată online, cu cardul, prin intermediul platformei Ghiseul.ro. 

Plata taxelor, a impozitelor și amenzilor către Primăria Ibănești se poate face și online, folosind cardul bancar, prin accesarea platformei Ghiseul.ro - indiferent de locul în care se află persoana care plătește și fără să mai fie nevoie de deplasarea acesteia la sediul primăriei. Confirmarea plății este imediată și va fi primită pe email. De asemenea, platforma afișează utilizatorului atât situația obligațiilor de plată, cât și istoricul plăților efectuate. 

"Înrolarea Primăriei Ibănești în Ghiseul.ro înseamnă timp câștigat pentru locuitorii comunei, inclusiv pentru persoanele care nu au domiciliul în Ibănești, dar care au aici obligații de plată, eficiență crescută și reprezintă și o măsură de siguranță în contextul pandemiei, când se recomandă limitarea interacțiunilor și deplasărilor", subliniază Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibănești. 

Crearea contului de utilizator se face rapid, în câțiva pași

Pentru a beneficia de toate funcționalitățile platformei, este necesară crearea unui cont pe site și autentificarea pe acesta.

Pasul 1. Intrați pe site-ul www.ghiseul.ro. Optați pentru secţiunea „Creare Cont”

 Pasul 2 Se deschide o pagină în care sunt solicitate datele dumneavoastră. Aceasta cuprinde trei secţiuni: Verificare CNP, Validare card şi Trimitere e-mail. Primul pas este verificarea CNP-ului. Pentru aceasta, trebuie să introduceți codul numeric personal și să apăsați butonul „Trimitere cerere”.

 Pasul 3. În aceeaşi pagină, apar mai multe câmpuri goale pe care trebuie să le completați: nume şi prenume, număr de telefon, adresă de email. Ultimul câmp liber este destinat introducerii codului de securitate care este specificat în pagină. Bifați căsuţa prin care accepați să fiți de acord cu procesarea datelor oferite pentru a primi datele de acces în cadrul platformei ghiseul.ro. Apăsați butonul „Trimite cerere”. 

 Pasul 4. Validarea cardului: în câmpul liber trebuie introdus numărul cardului cu care se vor efectua plățile. Atenție: titularul cardului trebuie să corespundă cu solicitantul datelor de acces! După ce ați introdus numărul cardului, apăsați butonul „Aprobă”. 

 Pasul 5. Datele de acces în contul de pe platforma www.ghiseul.ro vă vor fi trimise pe adresa de mail pe care ați furnizat-o (emailul este trimis de SNEP - Sistemul Național Electronic de Plată Online).

După crearea contului, utilizatorul poate vizualiza obligațiile de plată către Primăria Ibănești (precum și către alte instituții dacă sunt acestea sunt înrolate în Ghiseul.ro, inclusiv ANAF). Plata se face printr-un click pe butonul "Plătește" din dreptul sumelor de plată.

De reținut

♦ La prima accesare a contului, se solicită schimbarea parolei trimise automat, cu una pe care o alegeți dumneavoastră. Platforma permite realizarea de plăți cu și fără autentificare, dar pentru a beneficia de toate funcționalitățile site-ului Ghiseul.ro este nevoie să vă faceți cont de utilizator.

♦ Datele de acces pot fi solicitate și de la sediul primăriei.

♦ Serviciul este disponibil atât persoanelor fizice, cât și juridice. Pentru obținerea datelor de acces, persoanele juridice sunt rugate să contacteze telefonic sau pe email Primăria Ibănești: email - ibanesti@cjmures.ro, telefon - 0265.538.300.

 

 

 

11.16.2020
Delegați sătești pentru satele Dulcea, Pârâu Mare, Zimți și Brădețelu
Delegați sătești pentru satele Dulcea, Pârâu Mare, Zimți și Brădețelu
Locuitorii satelor Dulcea, Pârâu Mare, Zimți și Brădețelu, care nu au consilieri locali aleși, vor fi reprezentați în ședințele Consiliului Local al comunei Ibănești de către patru delegați sătești.

Delegații sătești, aleși sâmbătă, 7 noiembrie, de către locuitorii din Dulcea, Pârâu Mare, Zimți și Brădețelu, sunt următorii:

Ciorăneanu Ștefan pentru satul Dulcea

Suciava Floarea-Stela pentru satul Pârâu Mare

Curtean Ioan pentru satul Zimți

Suciava Gheorghe-Vlad pentru satul Brădețelu

11.08.2020
Concurs pentru ocupare de post în cadrul Compartimentului Asistență Socială și Resurse Umane
Concurs pentru ocupare de post în cadrul Compartimentului Asistență Socială și Resurse Umane
Se organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, în structura aparatului de specialitate al Primarului comunei Ibănești, de consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul asistență socială și resurse umane.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

► studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în asistență socială, sociologie, litere, științe administrative sau drept.

Dosarul de concurs pentru înscriere, trebuie să conțină următoarele documente :

► formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008;

► curriculum vitae, modelul comun european;

► copia actului de identitate;

► copii ale diplomelor de studii; .

►copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Documentația necesară: anunțul concursului în formă integrală și bibliografia necesară, fișa postului, declarație pe proprie răspundere, formular pentru înscriere la concurs

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

⇒ 09 noiembrie 2020, ora 14:00 - data limită de depunere a dosarelor;

⇒ selecţia dosarelor: în termen de 5 zile lucratoare de la ultima zi de depunere a dosarelor;

⇒ 19 noiembrie 2020, ora 10:00  proba scrisă;

⇒ proba interviu: în termen de 5 zile lucrătoare de la data probei scrise;

Condiții generale pentru ocuparea funcției publice vacante
Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, art.465, alin. (1), respectiv:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

10.22.2020
Se preiau dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței
Se preiau dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței
Începând de vineri, 16 octombrie 2020, se pot depune dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire. Preluarea dosarelor complete se face până pe data de 20 noiembrie 2020, în intervalul orar 9:00 - 14:00, la sediul Primăriei Ibănești, Compartiment Asistență Socială și Resurse Umane.

Compartimentul Asistență Socială și Resurse Umane furnizează, începând de pe 16 octombrie, formularele tipizate și preia dosarele prin care se solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, pentru sezonul rece 2020-2021.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se încadrează în plafonul maxim de 750 de lei.

Dosarul pentru solicitarea ajutorului de încălzire trebuie să conțină următoarele acte:

➢ Cererea şi declarația pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, formular tip
➢ Copie după actele doveditoare privind componența familiei, copie CI/ BI, Certificat de naştere pentru copiii minori
➢ Dovada venitului net, realizat în luna anterioară depunerii cererii pentru toți membrii familiei peste 16 ani (Lista detaliată a actelor necesare este disponibilă
AICI).

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței

Conform reglementărilor în vigoare, cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței (cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri) acordat familiilor și persoanelor singure, este stabilit în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, după cum urmează:

Venit net mediu lunar              Cuantum ajutor  
(pe membru de familie/                (familie/
persoană singură)                       persoană singură)                          
➢     până la 155 lei                      54 lei/ lună
➢ 155,1 lei - 210 lei                      48 lei/ lună
➢ 210,1 lei - 260 lei                      44 lei/ lună
➢ 260,1 lei - 310 lei                      39 lei/ lună
➢ 310,1 lei - 355 lei                      34 lei/ lună
➢ 355,1 lei - 425 lei                      30 lei/ lună
➢ 425,1 lei - 480 lei                      26 lei/ lună
➢ 480,1 lei - 540 lei                      20 lei/ lună
➢ 540,1 lei - 750 lei                      20 lei/ lună

♦ Important: LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului

Aprobarea sau, după caz, neaprobarea cererii privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței se face prin dispoziția scrisă a primarului comunei Ibănești.

 

10.16.2020
Începe încheierea de precontracte pentru branșarea la gaz
Începe încheierea de precontracte pentru branșarea la gaz
Primăria Ibănești începe în perioada imediat următoare încheierea de precontracte pentru branșarea gospodăriilor la rețeaua de distribuție a gazului. Precontractele sunt necesare depunerii cererii de finanțare pentru introducerea alimentării cu gaz.

Reprezentanții fiecărei gospodării din comuna Ibănești sunt așteptați, începând de luni, 5 octombrie, să semneze precontractele pentru branșare, cu un act de identitate valabil asupra lor.

Semnarea precontractelor se va face după următorul program:

♦ În zilele de luni: sala de manifestări de la Isticeu. Orele 10.00 -16.00.

♦ În zilele de marți și joi: căminele culturale din Dulcea și Ibănești Pădure. Orele 8.00 -16.00.

♦ În fiecare zi lucrătoare: Primăria Ibănești (bibliotecă). Orele 8.00 -16.00, respectiv 8.00-18.00 în zilele de miercuri.
Gospodăriile pentru care se semnează precontracte vor avea prioritate la branșare. Doar după finalizarea acestora, se va trece la branșarea gospodăriilor fără precontracte.
Proiectul nu include doar introducerea gazului, ci și branșarea gratuită a consumatorilor casnici.


INFORMAȚIE ACTUALIZATĂ: Începând de luni, 19 octombrie, încheierea precontractelor pentru branșarea gospodăriilor din comuna Ibănești la rețeaua de distribuție a gazului se face într-o singură locație, la sediul Primăriei Ibănești, după următorul program: în fiecare zi lucrătoare, între orele 8:00 - 16:00, respectiv 8:00 - 18:00, în zilele de miercuri.

Precontracte pentru punctaj maxim posibil de finanțare

Fără aceste precontracte, care susțin cererea de finanțare și demonstrează că în comuna Ibănești există suficiente solicitări pentru branșare, proiectul de introducere a gazului nu poate fi finanțat din fonduri europene.
În plus, pentru că este vorba, practic, de un concurs de proiecte la nivel național, obținerea finanțării depinde de realizarea unui punctaj foarte bun. În acest caz, atingerea punctajului maxim posibil depinde de încheierea de precontracte de branșare cu cel puțin 60% dintre gospodăriile din comună.

„Este nevoie de implicarea directă și de efortul întregii comunități. În acest moment, depinde foarte mult de fiecare dintre noi să adunăm precontractele necesare și să obținem un punctaj ridicat pentru un proiect care înseamnă un câștig imens pentru comuna noastră, în termeni de confort, bunăstare și calitate a vieții”, subliniază primarul comunei Ibănești, Dan Vasile Dumitru.

Pentru semnarea precontractelor sunt așteptați inclusiv proprietarii de cabane și case de vacanțe din comună.

10.17.2020
Alegeri locale 2020. Cum s-a votat în Ibănești, în procente
Alegeri locale 2020. Cum s-a votat în Ibănești, în procente
Locuitorii comunei Ibănești l-au reales, duminică, 27 septembrie, pe Dan Vasile-Dumitru drept primar al comunei. Procentele voturilor acordate pentru mandatul de Primar și pentru Consiliul Local al Comunei Ibănești arată în felul următor:

♦ Primar

61% dintre alegători l-au votat pe primarul în funcție, Dan Vasile-Dumitru (PSD)
⇒ 35% dintre alegători l-au votat pe candidatul PNL, Florin Matei
4% dintre alegători l-au votat pe candidatul PMP, Cosmin Bloj.

♦ Consiliu Local 

⇒ 54% - Partidul Social Democrat
37% - Partidul Național Liberal 

8% - Partidul Mișcarea Populară
1% - PRO România

Prezență la vot de 63% 

La nivelul comunei, prezența la vot a fost de 63% (din 3.507 de alegători prevăzuți în listele electorale, la cele patru secții de votare din Ibănești s-au prezentat 2.226 de alegători).
Procentul cel mai mare de participare s-a înregistrat la secția de votare din Isticeu cu 68,24% (331 de votanți), urmată de Dulcea cu 66.44% (594 votanți), Ibănești Pădure cu 62,66% (475 votanți) și Ibănești, cu 62,62% (826 votanți) - potrivit prezenta.roaep.ro.

Atmosfera zilei de duminică, 27 septembrie (FOTO)

09.28.2020
Rectificare a bugetului local al comunei Ibănești
Rectificare a bugetului local al comunei Ibănești
Consiliului Local al comunei Ibănești a aprobat astăzi, 21 septembrie, în ședință desfășurată în sistem de videoconferință, proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe anul 2020, inițiat de primarul comunei, Dan Vasile Dumitru.  

Rectificarea vine ca urmare a majorării veniturilor la bugetul local al comunei Ibănești și include creșterea sumelor destinate cheltuielor în mai multe domenii de impact pentru locuitorii comunei.

Printre domeniile atinse: lucrări la capela mortuară din Ibănești (racordare la electricitate), branșări și contorizări la serviciul de alimentare cu apă, sistemul de iluminare, proiectul de introducere a alimentării cu gaze naturale în comună, extinderea sistemului de avertizare și semnalizare de incendiu la școala din Ibănești, închirierea unui microbuz, în completarea celui școlar, destinat transportului elevilor.

09.21.2020
Se primesc solicitări pentru tichete sociale pe suport electronic în cuantum de 500 lei/ an școlar pentru sprijin educațional.
Se primesc solicitări pentru tichete sociale pe suport electronic în cuantum de 500 lei/ an școlar pentru sprijin educațional.
Începând cu data de 31.08.2020, Primăria Comunei Ibănești demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic în cuantum de 500 lei/ an școlar pentru sprijin educațional.

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 133/2020 privind acordarea unui sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 lei/an școlar, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.
Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:
♦ Să aibă domiciliu/reședința pe raza comunei Ibănești
♦ Pentru copiii înscriși în învățământul de stat preșcolar venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 este de 284 lei.
♦ Pentru copiii înscriși în învățământul de stat primar și gimnazial venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 este de 1.115 lei.
♦ Să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală în anul școlar 2020-2021.

Pentru anul școlar 2020-2021, cererile (se pot descărca de aici) se depun de către reprezentantul familiei, în perioada 31.08.2020-08.09.2020 la sediul Primăriei Ibănești, la Compartimentul Asistență Socială, însoțite de următoarele acte doveditoare:
♦ Acte de identitate părinți (original și copie)
♦ Certificatele de naștere ale copiilor (original și copie)
♦ Certificat de căsătorie părinți
♦ Dovada înscrierii la grădiniță/școală
♦ Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de autoritățile competente, mandate poștale de plată, extrase de cont,
Prima evaluare a cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare se va realiza în perioada 08.09.2020-14.09.2020, iar ulterior Compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei Ibănești va înainta lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului Județului Mureș până la data de 15.09.2020.
Informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numărul 0265/ 538300.


 

09.04.2020