Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Politica de utilizare a cookie-urilor | Protectia datelor cu caracter personal

Se preiau dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire 2022-2023

Se preiau dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire 2022-2023
FOTO: Se preiau dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire


Începând de luni, 17 octombrie 2022, se pot depune dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru sezonul rece (01.11.2022-31.03.2023). Preluarea dosarelor complete se face până pe data de 10 noiembrie 2022, în intervalul orar 9:00 - 14:00, la sediul Primăriei Ibănești, Compartiment Asistență Socială și Resurse Umane.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se încadrează în plafonul maxim de 1386 de lei pe membru de familie, respectiv 2053 lei pentru persoană singură. Compartimentul Asistență Socială și Resurse Umane furnizează, începând cu data de  17 octombrie, formularele tipizate și preia dosarele prin care se solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, pentru sezonul rece 2022-2023.

Dosarul pentru solicitarea ajutorului de încălzire trebuie să conțină următoarele acte:

➢ Cerere tipizată, însoțită de declarația pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia

  Copie acte doveditoare privind componența familiei (acte de identitate, certificate de naștere a copiilor, certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, hotărârea comisiei pentru protecția copilului, privind încredințarea copilului, instituire tutelă, curatelă, plasament)- copie xerox;

   Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei aferente lunii anterioare depunerii cererii ( adeverință de salariu și alte drepturi salariale, cupon de pensie, indemnizații, stimulente, talonde plată a ajutorului de șomaj, adeverință ANAF, alte acte doveditoare pentru sursele de venituri, după caz).

  Adeverință de la Registrul Agricol al Primăriei comunei Ibănești privind terenurile și anumalele aflate în proprietate;

  Copie de pe contract de vânzare/de închiriere, extras CF pentru locuință;

  Copie după ultima factură de energie electrică;

  Extras de cont bancar sau declarație pe propia răspundere privind economiile în bani mai mari de 3000 lei;

   Alte acte după caz

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat familiilor și persoanelor singure, este stabilit în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, după cum urmează:

Venit net mediu lunar              Drept de ajutor de încălzire    

pe membru de familie                 (pe lemne)/ pe lună                                              
➢ Mai mic de 200 lei                       320 de lei                                          
➢  200,1 lei - 320 lei                        288 de lei                                             
➢  320,1 lei - 440 lei                        256 de lei                                             
➢  440,1 lei - 560 lei                        224 de lei                                           
➢  560,1 lei - 680 lei                        192 de lei                                           
➢  680,1 lei - 920 lei                        160 de lei                                             
➢  920,1 lei - 1040 lei                      128 de lei                                             
➢  1040,1 lei - 1160 lei                     96 de lei                                            
➢  1160,1 lei -1280 lei                      64 de lei                                               
➢  1280,1 lei și 1386 lei                    32 lei                                                   

pentru persoană singură                     
➢  Între 1280,1 lei și 2053 lei             32 lei                                                   
    (pentru persoana singură)

IMPORTANT: LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului

Informații suplimentare: 0265.538.300  - Compartiment Asistență Socială și Resuse Umane