Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Politica de utilizare a cookie-urilor | Protectia datelor cu caracter personal

Începe depunerea dosarelor pentru acordarea ajutorului de încălzire

Începe depunerea dosarelor pentru acordarea ajutorului de încălzire
FOTO: Începe depunerea dosarelor pentru acordarea ajutorului de încălzire


Începând de luni, 30 octombrie 2023 se pot depune dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru sezonul rece. Preluarea dosarelor complete se face în intervalul orar 9:00 - 14:00, la sediul Primăriei Ibănești, Compartiment Asistență Socială și Resurse Umane.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se încadrează în plafonul maxim de 1386 de lei pe membru de familie, respectiv 2053 lei pentru persoană singură. Compartimentul Asistență Socială și Resurse Umane furnizează, începând cu data de  30 octombrie, formularele tipizate și preia dosarele prin care se solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, pentru sezonul rece 2022-2023.

Dosarul pentru solicitarea ajutorului de încălzire trebuie să conțină următoarele acte:

1. Cerere;

2.  Copie după actele doveditoare privind componența familiei (acte de identitate, certificate de naștere a copiilor, certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, hotărârea comisiei pentru protecția copilului, privind încredințarea copilului, instituire tutelă, curatelă, plasament);

3. Dovada cu venitul net din luna anterioară depunerii cererii, inclusiv contravaloarea tichetelor de masă, pentru toți membrii;

4. Cupon de pesie, de șomaj, cupon de indemnizație pentru creșterea copilului, stimulent de inserție, cupon de indemnizație de persoană cu handicap, cupon de alocație de susținere a familiei, cupon de alocație de sta, cupon de alocație de plasament, supon de pemsie de întreținere, după caz;

5. Contract de închiriere sau de proprietate a locuinței, de concesiune, de comodă, după caz;

6. Talonul autoturismului, a motocicletei, după caz (copie);

7. Acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de membrii familiei în alte unități administratov teritoriale, în copie;

8. Factura de energie electrică pe numele persoanei care este titularul cererii de ajutor;

9. Adeverință de la Registrul Agricol;

10. Copie după certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz;

11. Copie după actele doveditoare ale veniturilor realizate din închiriere, dobânzi, dividende, părți sociale, depozite bancare, după caz;

12. Alte acte doveditoare, după caz

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat familiilor și persoanelor singure, este stabilit în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, după cum urmează:

Venit net mediu lunar              Drept de ajutor de încălzire    

pe membru de familie                 (pe lemne)/ pe lună                                              
➢ Mai mic de 200 lei                       320 de lei                                          
➢  200,1 lei - 320 lei                        288 de lei                                             
➢  320,1 lei - 440 lei                        256 de lei                                             
➢  440,1 lei - 560 lei                        224 de lei                                           
➢  560,1 lei - 680 lei                        192 de lei                                           
➢  680,1 lei - 920 lei                        160 de lei                                             
➢  920,1 lei - 1040 lei                      128 de lei                                             
➢  1040,1 lei - 1160 lei                     96 de lei                                            
➢  1160,1 lei -1280 lei                      64 de lei                                               
➢  1280,1 lei și 1386 lei                    32 lei                                                   
pentru persoană singură                     
➢  Între 1280,1 lei și 2053 lei             32 lei                                                   
    (pentru persoana singură)

IMPORTANT: LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului

Informații suplimentare: 0265.538.300  - Compartiment Asistență Socială și Resuse Umane